U radio-klub je stigao još jedan poklon-paket veoma zanimljivog sadržaja. Bogdan Kecman, entuzijasta elektroničar iz Beograda, saznavši za aktivnosti u našem radio-klubu odlučio je da nas obraduje punom kutijom raznog materijala.

Bogdan Kecman

Konstruktorska sekcija je sada bogatija za klon PicKit 2 razvojnog okruženja za programiranje i analizu kola sa PIC mikrokontrolerima, Shrimp logički analizator, razvojno okruženje SRM32 Discovery, ESP8622 modul mikrokontrolera sa WiFi, nekoliko modula svičerskih napajanja, breadbordima, i raznim elektronskim komponentama.

Bogdan je sve ovo poslao sa željom da mladi u našem radio-klubu koji se interesuju za elektroniku imaju mogućnost da probaju raznovrsne mikrokontrolere.

I zaista će tako i biti, jer sve ovo što je Bogdan poslao, kao i sva druga oprema u konstrukturskoj sekciji radio-kluba biće dostupno svima zainteresovanim da istražuju i uče.

Bogdan je u svetu poznat kao izuzetan poznavalac MySQL servera baza podataka, koji inače radi u Oraklu upravo u MySQL timu. Elektronikom se bavi iz hobija, a sa znanjem i iskustvom u toj oblasti je stekao ugled ravan onom koji ima na profesionalnom planu. Čime se sve bavi možete pogledati na njegovom blogu elco.crsndoo.com.