Ovo je preliminarna prijava kojom se prijavljujete za polaganje ispita i omogućavate nam da planiramo i organizujemo pripremna predavanja i održavanje ispita.

Na strani Postani radio-amater ćete pronaći više detalja o tome kako se postaje radio-amater, koja je procedura i literaturu za učenje.

Mi ćemo vas pravovremeno obaveštavati o predavanjima koja budemo organizovali za pripremu za polaganje ispita, kao i o održavanju ispita. Pripremna predavanja u radio-klubu su besplatna.

Lični podaci u prijavi moraju biti istovetni onim kako su upisaniu ličnu kartu. Prilikom popunjavanja obrasca možete pored ćiriličnog upotebiti i latinično pismo, ali obavezno koristite naša slova.

Ime, ime roditelja i prezime

Imejl adresa

Broj telefona

JMBG

Državljanstvo

Mesto prebivališta

Poštanski broj

Adresa (ulica i broj)

Prijavljujem polaganje ispita
prva klasadruga klasatreća klasatelegrafija

želim da polažem i ispit iz telegrafije