Ovo je preliminarna prijava kojom se prijavljujete za polaganje ispita i omogućavate nam da planiramo i organizujemo pripremna predavanja i održavanje ispita.

Na strani Postani radio-amater ćete pronaći više detalja o tome kako se postaje radio-amater, koja je procedura i literaturu za učenje.

Mi ćemo vas pravovremeno obaveštavati o predavanjima koja budemo organizovali za pripremu za polaganje ispita, kao i o održavanju ispita. Pripremna predavanja u radio-klubu su besplatna.

Lični podaci u prijavi moraju biti istovetni onim kako su upisaniu ličnu kartu. Prilikom popunjavanja obrasca možete pored ćiriličnog upotebiti i latinično pismo, ali obavezno koristite naša slova.

  Ime, ime roditelja i prezime

  Imejl adresa

  Broj telefona

  JMBG

  Državljanstvo

  Mesto prebivališta

  Poštanski broj

  Adresa (ulica i broj)

  Prijavljujem polaganje ispita

  prva klasadruga klasatreća klasatelegrafija

  želim da polažem i ispit iz telegrafije