Mesec: april 2016.

Konstruktorska sekcija dobila razvojni sistem za PIC mikrokontrolere

Filip Vranešević, mladi Užičanin, stručnjak za elekroniku koji sada živi i radi u Beogradu, čuvši da je u radio-klubu počela sa radom i konstruktorska sekcija javio se sa lepim poklonom.

On je u radio klub doneo i pokonio svoju razvojnu ploču EasyPIC5, namenjenu za razvoj aplikacija za Microchip PIC kontrolere, koju je koristio za vreme studija. On sada radi na razvoju softvera i hardvera na drugim platformama pa mu ova ploča nije potrebna.

Filip Vranešević

Filip, iako nije licencirani radio-amater, sa radio-amaterizmom se sreo još kao srednjoškolac kada je učestvovao u izgradnji nekomercijalne užičke bežične mreže. Tada je pravio prve korake u gradnji antena, i uređaja, što ga je odvelo i na elektrotehnički fakultet.

„U suštini, meni je puno značilo što sam bio deo mreže dok sam bio u Užicu pa sam hteo nešto da vratim toj zajednici. Takve organizacije su vrlo značajne za ljude u manjim sredinama i zbog toga svako treba da ih podrži koliko može.“

Ovaj lep Filipov gest omogućiće mladim naraštajima da lakše uđu u svet elektronike.

A šta je u stvari to što je Filip doneo u radio-klub?

EasyPIC5 je razvojno okruženje koje omogućava razvoj i testiranje programa za Microchip kontrolere. Radio se o veoma popularnoj seriji mikrokontrolera za profesionalnu primenu.

Ploča podržava 128 raznih mikrokontolera u kućištima sa 8, 14, 18, 20, 28 i 40 nožica.

Šta se sve nalazi na ploči:

 • brzi USB programator tako da je za povezivanje sa računarom potrebno samo instalirati drajver.
 • RS232C priključak kojim se može komunicirati sa mikrokontrolerom.
 • USB priključak koji se može korsititi sa mikrokontrolerima koji to podržavaju.
 • 4-segmentni LCD ekran koji može biti povezan na mikrokontroler.
 • Ugrađeni kratkospojnici kojima se za svaki pin može podesiti pull-up ili pull-down stanje.
 • konfigurisanje sistema pomoću ugrađenih DIP prekidača.
 • dva potenciometra za testiranje A/D funkcija. Ulazi su podesivi kratkospojnicima.
 • direktni priključci za sve nožite mikrokontrolera z apovezivanje spoljnih uređaja i komponenti.
 • 36 tastera koji su povezani na sve priključke mikrokontrolera. Naponski nivo koji će se primeniti na pritisak tastera se podešava kratkospojnicima.
 • reset kolo
 • senzor tepmerature
 • napjanje može biti preko USB priključka ili sa posebnog ispravljača 8 – 16 V AC/DC
 • 36 LED koje prikazuju logička stanja svih priključaka mikrokontrolera.
 • zamenjivi kristalni oscilator
 • PS2 priključak za povezivanje tastature ili miša sa mikrokontrolerom.

Za mlade konstruktore, koji su do sada imali priliku da rade samo sa Arduino kontrolerima, ovo će biti zaista velika stvar.

Predavanje: Projektovanje elektronskih kola na računaru

U sredu, 20. aprila, u okviru konstruktorske sekcije Radio-kluba YU1ABH, održano je predavanje na temu „Projektovanje elektronskih kola na računaru“.

projektovanje-elektronskih-kola-1

Projektovanje elektronskih kola obuhvata crtanje šeme, testiranje rada kola u simulatoru i dizajn štampanog kola.

Predavanje je držao Miroslav Adžić YU2ZZ na veoma zanimljiv način tako da je zaista zainteresovao sve prisutne koji se nivu ranije ovim bavili.

Prikazan je rad u nekoliko programa za projektovanje kao i praktičan rad na izradi projekta elektronskog kola.

projektovanje-elektronskih-kola-2

Konstruktorska sekcija – filter za smetnje i stabilizator napona

Juče smo imali zanimljiv dan  u konstruktorskoj sekciji. Sastavili smo filter za mrežne smetnje, stabilizator napona, isprobavali smo merne instrumente i ispitivali razne elektronske komponente. Čak smo i popravili jedan mikrofon za radio-stanicu.

Kako je za potrebu kluba trebalo napraviti filter za smetnje iskoristili smo priliku da pokažemo šta je mrežni filter, čemu služi i kako se pravi. Milan YU1ZZ je pripremio materijal i održao kratko predavanje i na kraju je filter i sastavljen. Milan je koristio već gotov fabrički filter ali je objasnio njegovu šemu i princip rada.

rfi-filter

U drugom delu radionice je sastavljan jednostavan stabilizator napona sa integralnim kolom 7806. Peđa YT9TP je prezentirao princip rada ove vrste integralnih kola i jednostavnu šemu stabilizatora.

7805

Uređaj je sklapan na montažnoj ploči tako da su svi prisutni mogli i sami da ga sastave i isprobaju.

Objašnjena je i razlika između upotrebe stabilizatora napona jednosmerne struje i transformatora za naizmeničnu struju kao i ceo postupak pretvaranja nizmenične struje gradske mreže u stabilisani jednosmerni napon za napajanje uređaja.

Ujedno su se svi upoznali i sa upotrebom univerzalnog mernog instrumenta, a probali su i specijalni ispitivač komponenti kontrolisan mikrokotrolerom.

Mire YU2ZZ je objašnjavao karakteristike osnovnih elektronskih komponenti, otpornika, kondenzatora, diode i tranzistora kao i način utvrđivanja njihove ispravnosti  pomoću mernog instrumenta.

Svi su probali da prepoznaju, pročitaju karakteristike raznih vrsta komponenata a zatim i da merenjem utvrde da li su komponente ispravne.

YU1ABH konstruktorska sekcija

Na kraju je rasklopljen i jedan mikrofon za ručnu radio-stanicu, koji nije radio, pa je utvrđeno da je bila nesipravna kapsula kondenzatorskog mikrofona koja je zamenjena i mikrofon je vraćen u upotrebljivo stanje.