„Elektronika iz prve ruke“ je projekat grupe mladih „Konstruktori“, započet 2015. godine. Cilj ovog projekta je da se mladima u Užicu, koje interesuje elektronika i radio-tehnika, omogući da imaju mesto gde mogu da se okupljaju, razmenjuju i proširuju svoja znanja, kao i da uče od iskusnih stručnjaka iz tih oblasti.

Konstruktori 2016Ciljna grupa projekta su učenici od osmog razreda osnovne škole, srednjoškolaca i studenata tehničkih smerova, ali su dobrodošli i svi ostali koji su zainteresovani za elektroniku i radio-tehniku da posete predavanja, učstvuju u radionicamai drugim aktivnostima.

Projekat je podržao naš radio-klub i za njegovo izvođenje omogućio korišćenje svojih prostorija i drugih resursa, a članovi našeg radio-kluba, stručnjaci za elektroniku i radio-tehniku, volonterski učestvuju kao predavači.

„Konstruktori“ su sa ovim projektom učestvovali na konkursu projekta Divac omladinski fondovi Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Opštinom Užice i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, gde je prihvaćen i podržan bespovratnom dodelom sredstava za nabavku opreme, alata i materijala.

Prva predavanja su održana početkom 2016. godine. Održana su četiri predavanja, po jedno svake sedmice, počev od sredine februara. Predavanja su obuhvatila osnovne pojmove i prezentacije nekih projekata i tehnologija iz oblasti elektronike i radio-tehnike, a pored predavanja, održana je i radionica na kojoj su zainteresovani mogli da učestvuju u sastavljanju nekoliko jednostavnih elektronskih sklopova.

Aktivnosti „elektronike iz prve ruke“ se održavaju i van organizovanih predavanja kroz Konstruktorsku sekciju radio-kuba, u kojoj se mladi aktivno bave elektronikom uz pomoć starijih radio-amatera i stručnjaka.

U 2017. godini, od 26. novembra do 10. septembra biće održane praktične radionice na kojima će zainteresovani moći da učestvuju i nauče ceo postupak od projektovanja elektronskog kola do sklapanja i testiranja gotovog elektronskog uređaja. Naučiće kako se crta šema elektronskog kola na računaru, kako se dizajnira štampano kolo na računaru, kako se štampano kolo izrađuje foto-postupkom i izjedanjem,  kako se sklapa elektronsko kolo lemljenjem, i kako se testira sagrađeni uređaj.