Oznaka: radionica

SMD radionica u radio-klubu

Konstruktorska sekcija radio-kluba u četvrtak 28. februara u 20 časova održava još jednu praktičnu radionicu.

Ovog puta mladi konstruktori će sastavljati kit uređaje adaptera za povezivanje računara sa radio-stanicom radi emitovanja telegrafije putem računara. Uređaje su dobili od Aleksandra Tomića YU0W.

Zanimljivost je što su ovi kitovi rađeni sa komponentama u SMD tehnologiji tako da je zbog malih dimenzija elemenata sastavljanje svojevrstan izazov. Pored precizne lemilice radiće se i sa lupama.

Na raspolaganju je deset kit kompleta. Pozvani su svi zainteresovani. Preporučujemo da ponesete lupu.

Radionicu će voditi Miroslav Adžić YU2ZZ.

Konstruktori: Završene praktične radionice

Održavanjem treće praktične radionice u subotu, 10. decembra, završene su aktivnosti u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke“ za ovu godinu.

Ova, poslednja radionica je bila i najinteresantnije. Dok su na prve dve učesnici mogli da nauče kako se projektuje elektronsko kolo, crta šema, projektuje i pravi štampana pločica, na ovoj radionici su mogli i da praktično sastave elektronski uređaj. Iako nekima ovo nije prvi dodir sa lemilicom, interesovanje je bilo veliko.

I ova radionica je protekla pod vođstvom Mira YU2ZZ, kojije vodio računa da svi nauče pravilno rade sa lemilicom, i da konačno osete pravo zadovoljstvo kada su sklopljeni uređaji proradili – iz prve.

Imali smo i posebnu poslasticu. Duško Dogandžić je demonstrirao mogućnosti mikroračunara Raspberry PI, ali je ovaj put otišao dalje, pa je pokazao kako se na ovaj računar instalira operativni sistem,  a zatim i kako se pišu programi koji kontrolišu elektroniku povezanu na računar. Elektronika nije bila komplikovana – trebalo je samo uključivati i isključivati svetleću diodu, ali je i to pružilo dosta zabave jer su zaintersovani učesnici i sami mogli da učestvuju u pisanju programa koji žmiganjem diode emituje Morzeovu azbuku.

„Elektronika iz prve ruke“ se pokazala kao potrebna stvar u našem gradu  i izazvao je veliko interesovanje.

Početkom godine je održan niz predavanja na kojima se se učesnici upoznali sa osnovama elektronike, električnim veličinama, elektronskim komponentama, radio-tehnikom i još sa mnogo čime. Interesovanje za ova predavanja je bilo veliko i zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa svim tim mladim ljudima.

Zimski deo projekta je zamišljen kao praktične radionice, na kojima su zainteresovani, i koji nisu imali neko predznanje o elektronici, mogli uspešno da učestvuju.

Nažalost, neplanirano preseljenje radio-kluba u druge, znatno manje i skromnije prostorije nas je zadesilo pred sam početak projekta i dosta nam je poremetio planove, ali smo uspeli da se organizujemo i sve uspešno završimo po planu. Najviše su se založili i potrudili upravo mladi Konstruktori oko preseljenja, čišćenja i krečenja da bi sve bilo spremno na vreme.

Ovaj projekat grupa Konstruktori i radio-klub ne bi mogli da izvedu da nije bilo pomoći. Omladinski fond Fondacije „Ana i Vlade Divac“, Grad Užice i Balkanski fond za demokratiju, pomogli su bespovratnom dodelom sredstava za nabavku opreme i alata.

Glavni cilj je postignut, klica je proklijala. Mladi u Užicu, koji se interesuju za elektroniku, radio-tehniku i računare, ponovo imaju mesto gde mogu da se okupljaju, upoznaju, druže, razmenjuju znanje i iskustva i planiraju neke zajedničke poduhvate.

Sa aktivnostima se neće stati. Konstruktorska sekcija sada proširena za nove člaove i nestaviće da radi, a nadamo se da će i u sledećoj godini „Elektronika iz prve ruke“ prižiti novu priliku mladima da se upoznaju sa elektronikom i da se zainteresuju da se njome ozbiljnije bave.

Vrata radio-kluba ostaju širom otvorena.

Konstruktori: Završna praktična radionica

U subotu, 10. decembra, u 16 časova u radio-klubu će biti održana treća i završna praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.

Na prethodnim radionicama je rađena analiza projektnog zadatka, dizajn elektronskog kola, crtanje šeme, analiza u simulatoru, projektovanje štampanog kolo elektronskog uređaja, i izrada štampanog kola po više metoda. Na poslednjoj radionici će učesnici moći da sami sastave električni uređaj lemljenjem komponenata na izrađeno štampano kolo, a zatim i testiranje i upotrebu gotovog uređaja.

Nakon toga će biti pokazan postupak instalacije operativnog sistema na Raspberry Pi 3 i upotreba ovog malog ali veoma sposobnog računara naročito interesantnog elektroničarima.

Radionicu će voditi Mire YU2ZZ i Duško Dogandžić.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Ulaz je slobodan.

Održana druga praktična radionica

2016-12-03-ii-radionica-01

U subotu, 3. decembra, u radio-klubu je održana druga praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.

Na prethodnoj radionici je crtana šema i projektovano štampano kolo elektronskog uređaja, a na ovoj su učesnici mogli da praktično vide i učestvuju u izradi štampanog kola na osnovu nacrta.

Radionicu je vodio Mire YU2ZZ koji je pokazao nekoliko tehnika prenošenja nacrta štampanog kola na kaširani pertinaks i pokazao kako se bakar sa pertinaksa razlaže mešavinom sone kiseline i vodonik-peroksida. Učesnici su i sami crtali flomaterima po pertinaksu i nakon toga su i te pločice izjedane u kiselini.

2016-12-03-ii-radionica-02

Za sledeću radionicu, u subotu, 10. decembra, planiran je i završni deo procesa izrade elektronskog uređaja – lemljenje elektronskih komponenti na pločicu i testiranje funkcionalnosti sastavljenog uređaja.

Konstruktori: Nastavljamo sa praktičnim radionicama

U subotu, 3. decembra, u 16 časova u radio-klubu će biti održana druga praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.

2016-11-18-yu4tdx

Na radionici prošle subote je crtana šema i projektovano štampano kolo elektronskog uređaja, a na ovoj će učesnici moći da sami izrade štampana kola na osnovu nacrta.

Radionicu će voditi Mire YU2ZZ.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Ulaz je slobodan.

Konstruktori: održana prva radionica

Danas je održana prva praktična radionica u okviru projekta Elektronika iz prve ruke. Najpre je Peđa YT9TP upoznao učenike o radio-amaterizmu i cilju praktičnih radionica, a potom je Mire YU2ZZ preuzeo glavnu reč i nastavio prema planu radionice.

2016-11-26-i-radionica-01

Mire je otkrio da je uređaj, koji će biti napravu toku radionica, univerzalni stabilizator napona sa kolom LM317. Razlog za njegov izbor je upravo u univerzalnosti jer se ovo kolo lako može upotrebiti da obezbedi izlazni napon u širokom opsegu, a istovremeno je i njegova upotreba veoma jednostavna, što je pogodno za učenje.

Ukratko je objasnio zadatak uređaja: da omogući da se od nekog raspoloživog napajanja napona 9 V, lako dobiju potrebni izlazni naponi u opsegu od 3.3 V do 6 V koji su često potrebni za napajanje elektronskih kola.

2016-11-26-i-radionica-03Nastavio je sa opisom kola uređaja, koje je najpre nacrtao na tabli a zatim pokazao i kako se to radi na računaru. Nakon toga je pokazao i kako se radi simulacija rada kola na računaru radi analize njegovog rada, i konačno kako se crta štampano kolo i objasnio postupak kako se na osnovu tog crteža može izraditi štampana pločica.

Sama izrada štampane pločice će biti rađena na narednoj radionici koja će biti održana u sledeću subotu, 3. decembra u 16 časova u našem radio-klubu.

Nakon završene radionice, učesnici su mogli da se upoznaju sa instrumentima, alatom i opremom koji su im na raspolaganju ne samo u toku radionice nego i van nje u svim aktivnostima konstruktorske sekcije radio-kluba, što je izazvalo veliko interesovanje, naročito zato što je to nekima bila i prva prilika da takve stvari vide. Dobar deo ove opreme je nabavljen uz pomoć Divac omladinskih fondova Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Opštinom Užice i Balkanskim fondom za demokratiju, a ponešto je  i vlasništvo članova kluba koje oni stavljaju na raspolaganje.

2016-11-26-i-radionica-02

Raduje da su učesnici radionice pokazali zainteresovanost i postavljali pitanja interesujući se za razne detalje. Sve u svemu dan je proveden pdoduktivno i veoma korisno.