Veliki značaj radio-amatera se pokazuje u uslovima kada drugi načini komunikaciji budu prekinuti, najčešće zbog vremenskih nepogoda. Radio-amateri su uvek spremni da se uključe i obezbede radio-veze tamo gde su one potrebne i da omoguće komunikaciju u poplavljenim područjima, zavejanima snegom, u gašenju požara, u slučajevima prestanka rada komunkacija usled dugotrajnog nestanka električne energije, potragama za izgubljenim i nestalim licima,

Radio-amateri, s obzirom na svestrana interesovanja, vrlo lako uspostavljaju veze sa drugim organizacijama, naročito organizacijama mladih i mogu biti od velike koristi za lokalne zajednice.
Pored saradnje sa školama, planinarima, izviđačima i sportskim organizacijama, naročito treba istaći sa saradnju sa organizacijama osoba sa posebnim potrebama koje su često ograničene u kretanju i radio-amaterske komunikacije mogu da im značajno obogate svakodnevnicu.

Radio-amateri mogu da promovišu aktivnosti lokalne zajednice uspostavljanjem radio-amaterskih veza u znaku tih aktivnosti.

Oni mogu da pomognu i kao tehnička podrška, naročito održavanjem radio-veza za potrebe raznih manifestacija.

Ipak, najveći doprinos radio-amaterskog pokreta je širenje tehničke kulture među mladima. Kao radio-amateri, mladi dobijaju značajno i korisno praktično obrazovanje iz tehničkih oblasti.

Preuzeto sa: http://pedja.supurovic.net/radio-amaterizam-saradnja-sa-lokalnom-zajednicom/