Oznaka: diploma

Rad za diplomu „Užice“ sa Gradske plaže

Užički radio-amateri obeležavaju Dan Grada Užica aktivacijom diplome „Užice“.

Aktivacija diplome Užice

Danas u popodnevnim časovima su Peđa YT9TP i Kristina YU3EYL postavili poljsku radio-stanicu u parku na gradskoj plaži i radili u pravim poljskim uslovima. Korišćena je radio-stanica Yaesu FT-856D, dipol antena i akumulatorsko napajanje.

Aktivacija je rađena sa pozivnim znakovima YU1ABH, YT9TP i YU3EYL a interesovanje radio-amatera je bilo veliko. Urađeno je oko stotinak veza sa radio-amaterima iz naše zemlje, okruženja i Evrope sve na opsegu od 3.5 MHz.

Dipol antena za 80 metara je postavljena u NVIS režim rada, kao inverted-V na visini od  6 metara na sredini i oko 1 metar na krajevima. Rađeno je sa snagom predajnika od 80 W. Signal je bio odličan u celoj zemlji,  a ocena jačine signala S9+20db je dobijena i sa ostrva u hrvatskom Jadranu.

Postavljena stanica je privlačila i pažnju prolaznika koji su prilazili, zagledali antenu i radio-stanicu i raspitivali se o čemu se radi.

Aktivacija diplome Užice

Radio-amaterska diploma „Užice 2018“

Diploma Užice

Radio-amateri Užica su povodom Dana Grada Užica ustanovili diplomu „Užice„.  Diplomu organizuju Radio klub „Aco Vučković“ YU1ABH, Radio klub „Sevojno“ YU1AAX Sevojno i Radio-klub „Užice“ YU1ACE.

Aktivnost oko rada diplome se dešavaju svake godine od 1. do 16. oktobra i u njima učestvuju radio-amateri koji žive na području Grada Užica ali i radio-amateri koji za vreme aktivnosti borave na području grada.

Ove godine očekuje se učešće dvadesetak stanica sa područja grada. Diplomu osvajaju radio-amateri iz celog sveta tako što održe određeni broj veza sa užičkim radio-amaterima. Intereseovanje je veliko, naročito među radio-amaterima iz bližeg okruženja i Evrope kojima je lakše da pronađu i održe veze sa Užičanima,  ali se za ovu diplomu interesuju i radio-amateri sa svih drugih kontinenata

U ovoj aktivnosti učestvuju i mladi radio-amateri iako nemaju sopstvene radio-stanice. Oni koriste opremu radio-klubova kao i opremu starijih radio-amatera kako bi imali priliku da se jave i učestvuju dajući poene neophodne za osvajanje diplome.

Diploma Užice

 

 

Osvojena diploma „Užičani 2017“

I ove godine užički radio-amateri su obeležavali Dan Grada Užica aktiviranjem diplome „Užice“.

Mladi operatori Janko YU3EEA i Lazar YU1ABH su se naročito istakli radeći i pod pozivnim znakom radio-kluba – YU1ABH. Pored njih na klupski pozivni znak radili su i Tomo YT5CQ i Peđa YT9TP.

Svojom aktivnošću oni su omogućili velikom broju radio-amatera da prikupe poene za diplomu Užice a ujedno su i osvojili diplomu „Užičani“ koja se izdaje stanicama koje sakupe dovoljan broj poena radeći sa područja Užica.

Radio-amaterska diploma „Užice 2017“

Diploma Užice

Radio-amateri Užica su povodom Dana Grada Užica ustanovili diplomu „Užice„.  Diplomu organizuju Radio klub „Aco Vučković“ YU1ABH, Radio klub „Sevojno“ YU1AAX Sevojno i Radio-klub „Užice“ YU1ACE.

Aktivnost oko rada diplome se dešavaju svake godine od 1. do 16. oktobra i u njima učestvuju radio-amateri koji žive na području Grada Užica ali i radio-amateri koji za vreme aktivnosti borave na području grada.

Ove godine očekuje se učešće dvadesetak stanica sa područja grada. Diplomu osvajaju radio-amateri iz celog sveta tako što održe određeni broj veza sa užičkim radio-amaterima. Intereseovanje je veliko, naročito među radio-amaterima iz bližeg okruženja i Evrope kojima je lakše da pronađu i održe veze sa Užičanima,  ali se za ovu diplomu interesuju i radio-amateri sa svih drugih kontinenata

U ovoj aktivnosti učestvuju i mladi radio-amateri iako nemaju sopstvene radio-stanice. Oni koriste opremu radio-klubova kao i opremu starijih radio-amatera kako bi imali priliku da se jave i učestvuju dajući poene neophodne za osvajanje diplome.

Diploma Užice