Radio-amateri imaju naročitu mogućnost promocije naše zemlje u svetu direktnim kontaktima sa radio-amaterima širom Zemljine kugle. Za to naročito služe specijalne aktivnosti povodom važnijih istorijskih datuma i ili aktivacijom lokacija od posebne važnosti bilo sa aspekta istorije, geografije, zaštite prirode i slično. Ovakve aktivnosti izazivaju pažnju radio-amatera i motivišu ih da više saznaju o takvim mestima i događajima a često i da sami posete takva mesta. Ponekad se organizuju prave male ekspedicije. Najviše interesovanja je za istorijske lokalitete i zaštićena prirodna dobra.

Sa razvojem tehnologija, radio-amaterska oprema postala je kompaktna i lako prenosiva. To je stvorilo uslove za razvoj mobilnog radio-amaterizma. Sve je više ljudi koji putuju i sa sobom nose radio-amatersku opremu. Njima je cilj da posete zanimljiva mesta i da odatle održavaju veze. Veze sa takvim radio-amaterima kada rade sa neke zanimljive lokacije su naročito cenjene.

Sve veći broj mobilnih radio-amatera je doveo do toga da je uspostavljen specijalan režim međunarodnog licenciranja u okviru CEPT-a koji omogućava međusobnu kompatibilnost nacionalnih radio-amaterskih licenci i time stvaraju uslove radio-amaterima da putuju sa svojom opremom bez ikakvih administrativnih komplikacija.

Naša zemlja ima dosta potencijala za ovakve radio-amaterske aktivnosti a u sistemu je CEPT licenci tako da strani radio-amateri mogu vrlo lako da dolaze sa svojom opremom i održavaju radio-amaterske veze.

Preuzeto sa: http://pedja.supurovic.net/radio-amaterizam-radio-amaterski-turizam