Veče za mikrokontrolere je vodio Dušan Pavlović (Pavla), pošto je to njegova pasija.

2016-05-11-konstruktorska-sekcija

Najpre je pokazao kako se arduinom kontrolišu RTC moduli (Real Time Clock), dva različita tipa, jedan povezan serijskom vezom a drugi SPI protokolom. RTC modul predstavlja časovnik koji Arduino može da podesi i da ga koristi da iščitava vreme. RTC modul čuva vreme i kada je uređaj isključen jer ima nezavisno napajanje iz litijumske baterije. To je važno za sve primene gde je potrebno znati tačno vreme.

Andrija je doneo neke komponente koje je nabavio a među njima su pažnju privukle RGB svetleće diode, tako da se došlo naideju da se jeda dioda prikači na arduino i isproba kako radi. Pavla je vodio glavnu reš i pokazao je kako se upravlja sa sve tri diode pojeidnačno, u kombinaciji a na kraju je napravio i mali lajtšou sa prikazivanjem spektra boja koje se mogu dobiti mešanjem tri osnovne boje.

Isprobali smo i razvojnu platformu za PIC mikrokontrolere, koju je konstruktorska sekcija nedavno dobila. Utvrdili smo da radi, jer je mikrokontroler na ploči već isporogramiran da rpavi raznorazne efekte, ali nismo uspeli da j epovežemo na računar jer se ojavioproblem sa drajverima za Windows 10.

Mire je došao sa zanimljivom šemom oscilatora sa jednim tranzistorom kome se ne koristi baza pa je i to sklapano i ipsprobavano.

Dogovorili smo se i da zajednički obiđemo radnje u gradu da svi kojima nedostaje nešto od sitnog alata to nabave, a dogovorili smo se da iskoristimo priliku da će narednh desetak dana električna centrala na Plaži biti otvorena za posetioce, da zajednički odemo i vidimo taj muzej.

Sve u svemu veče je bilo bogato i interesantno.