Mesec: maj 2019.

Kamp mladih radio-amatera Rožanstvo 2019 na Zlatiboru

Savez radio-amatera Srbije tradicionalno svake godine organizuje kamp za mlade radio-amatere. Ove godine će kamp biti održan na Zlatiboru od 7-12. jula u selu Rožanstvo, u odmaralištu Bela breza. Na kampu će učestvovati oko pedeset mladih radio-amatera i predavača iz cele zemlje.

Kamp se organizuje kako bi mladi radio-amateri imali priliku da vide u nauče neke nove stvari koje nemaju mogućnosti da vide i probaju u svojim lokalnim sredinama. Takođe je to lepa prilika da se upoznaju i druže i posete neke od turističkih znamenitosti našeg kraja.

Užički radio-amateri su uključeni u organizaciju kampa. Obezbediće i potrebnu opremu za opremanje radio-stanice koja će biti aktivna za vreme kampa, održaće neka predavanja i prezentacije, ugostiće radio-amatere na svojim takmičarskim lokacijama, a na kampu će biti i mladi užički radio-amateri.

Podignut stepen pripravnosti zbog najavljenih padavina

Sektor za vanredne situacije je nakon upozorenja Republičkog Hidrometeorološkog zavoda o obilnim padavinama koje se očekuju u narednim danima podigao stepen pripravnosti na najviši nivo.

Savez radio-amatera Srbije je takođe pozvao radio-amatere da u skladu sa ovom situacijom i sami budu pripravni.

U stanju pripravnosti vrši se provera opreme, radio-stanica, antenskih sistema, rezervnih izvora napajanja i druge opreme. Ako se za napajanje koriste akumulatori, obezbeđuje sd abudu napunjeni, ako se koriste agregati proverava se njihova ispravnost i obezbeđuje gorivo da se mogu po potrebi odmah pustiti u rad. Povećava se  redovna aktivnost na radio-amaterskim frekvencijama radi provere pokrivenosti i dometa svih učesnika.

Užički radio-amateri su ovim povodom održali proveru veze večeras u 20 časova na repetitorima YU0VUE (R7X) i YU0VSE (R2X).

Učestvovalo je 14 radio-stanica. Izvršena je prozivka i provera veze svake stanice preko repetuitora kak sa baznim tako i sa ručnim stanicama. Takođe je izvršena smotra opreme koja je na raspolaganju i evidentorano kod koga je potrebno nešto da se popravi ili nabavi dodatna oprema.

Pripreme za radio-goniometrijsku sekciju

Radio-goniometrija je veoma zanimljiva oblast kojom se bave radio-amateri. To je sportska disciplina koja obuhvata poznavanje topografije, snalaženje na kartama i terenu, atletiku i, naravno, radio-tehniku.

Iako je to takmičarska disciplina njom se zainteresovani mogu baviti i rekreativno. Naročito je pogodna za decu jer ne zahteva veliko tehničko predznanje niti polaganje radio-amaterskih ispita a podstiče na fizičku aktivnost u prirodi.

Amaterska radio-goniometrija je tehnika pronalaženja skrivenih radio-predajnika. Na unapred određenom prostoru, koji je obično u prirodi, ali može biti i park postavi se nekoliko predajnika, koji su skriveni da se ne mogu videti a radio-goniometristi imaju cilj da ih pronađu u što kraćem vremenu. S obzirom da se predajnici ne vide, potraga se obavlja uz pomoć ručnog radio-prijemnika.

Radio-prijemnici koji se upotrebljavaju za goniomerisanje su jednostavne konstrukcije, jeftini su, a mnogi goniometristi ih i sami prave, što je takođe zanimljivo za one koje interesuje elektronika.

Naš radio-klub se priprema da aktivnije promoviše ovu disciplinu među mladima u Užicu. Danas je održana i prva prezentacija sa nekoliko mladih uzrasta do šestog razreda osnovne škole.

Prvi utisci su da je deci to veoma zanimljivo i da itekako ima smisla razvijati ovakvu aktivnost među mladima. Radio-klub je skromno opremljen i nadamo se da ćemo uspeti da nabavimo potrebnu opremu da bismo mogli da radimo sa više dece, pa i da organizujemo takmičenja.

Radio-amateri radio-goniometriju najviše promovišu među decom,  jer je to disciplina kojom ona mogu da se bave i bez velikog tehničkog znanja, ali ona u stvari obuhvata sve uzraste, naročito u takmičarskim kategorijama.