Dan Grada UžicaNajraniji pomen imena Užica je pronađen u dubrovačkim arhivima u dokumentu iz 1329. godine. Datum pod kojim je dokument zaveden, 9. oktobar, obeležava se kao Dan gra­da Užica. Najranije naseobine na ovom području potiču iz doba neolita, a kroz celu svoju istoriju ovo područje je bila važna raskrsnica koja je spajala ekonomije i kulture sa istoka i zapada i severa i juga. I danas je Užice važan centar ekonomije, industrije i kulture.

Povodom dana Grada Užica, Radio klub „Aco Vučković“ YU1ABH, Radio klub „Sevojno“ YU1AAX Sevojno i Radio-klub „Užice“ YU1ACE organizuju DIPLOMU „UŽIČANI“.

Diplomu „Užičanin“ može osvojiti svaki licencirani radio-amater ili radio-klub, čij­a je stalna lokacija na području grada Užica, ili drugi licencirani radio-amater ko­ji održava veze sa područja grada Užica, ako sakupi dovoljan broj poena održavanjem ra­dio-amaterskih veza u okviru aktivnosti Diploma „Užice“.

Diploma se radi svake godine od 1. do 16. oktobra, a za njeno osvajanje potrebno je sakupiti odgovarajući broj poena.

Poeni se obračunavaju i diploma izdaje za za svaku kalendarsku godinu posebno. Diploma se može osvajati ponovo svake godine.

Diploma je besplatna i izdaje se u elektronskom obliku. Zahtev za izdavanje diplome možete poslati preko obrasca na sajtu.

Detalji i pravila diplome po godinama:
Diploma „Užičani 2018“
Diploma „Užičani 2017“
Diploma „Užičani 2016“