Postani radio-amaterRadio-amaterizam nije samo zanimljiv hobi. Radio-amater se postaje sticanjem znanja iz oblasti radio-tehnike, a to obuhvata i elektrotehniku, elektroniku, informatiku i druge oblasti).

Radio-amater je stručno zvanje. Radio-amater se postaje polaganjem stručnog ispita. Diplomu o položenom ispitu izdaje Savez radio-amatera Srbije, a radio-amatersku licencu državna agencija RATEL. Dobijanjem licence radio-amater dobija ovlašćenje da koristi frekvencije dodeljene radio-amaterima. Radio-frekvencije mogu da koriste samo državne službe, komercijalni korisnici i radio-amateri.

Radio-amateri su značajni za društvo. Oni su osposobljeni da omoguće komunikacije u najnepovoljnijim uslovima, onda kada drugi načini komunikacije (telefoni, internet, tv i radio) prestaju da rade. Kada postaneš radio-amater, imaćeš potrebno znanje da možeš da pomogneš u vanrednim situacijama.

Postoje tri radio-amaterske klase označene kao prva, druga i treća koje daju različita ovlašćenja. U našem radio-klubu organizujemo ispite za sve tri klase.

Obuku za radio-amatere obavljamo besplatno, organizovanjem kurseva, predavanja i konsultacija.

Ako te interesuje da postaneš radio-amater, najbolje je da posetiš u radio-klub i da vidiš kako sve to izgleda, a možeš i da pitaš o radio-amaterizmu sve što te interesuje.

Najbolji način da se postane radio-amater je polaganje ispita za treću klasu. Ova klasa je namenjena za početnike i ispit nije težak. Potrebno je osnovno poznavanje radio-tehnike, poznavanje propisa i radio-amaterskog saobraćaja. Predznanje iz oblasti radio-tehnike i elektronike je dobro imati ali ono nije neophodno. Dovoljno je samo da te interesuje radio-tehnika i komunikacije, a lako ćeš naučiti sve što je potrebno da dobiješ licencu treće klase.

Kada stekneš iskustvo i dovoljno proširiš svoje znanje, možeš polagati ispit za radio-amatera prve klase.

Ko treba da postane radio-amater

Radio-amaterizam je, kao hobi, pogodan za sve koje interesuje radio-tehnika, elektro-tehnika, elektronika, informatika, telekomunikacije i druge srodne oblasti.

Radio-amaterizmom se možete baviti zato što vas interesuje upoznavanje i komunikacija sa ljudima širom sveta, upoznavanje drugih kultura, učenje jezika.

Može vam biti i zanimljiva nadogradnja u sportskim i rekreativnim aktivnostima, naročito u planinarenju, orijentiringu ili trčanju.

Kao radio-amater, bićete sposobni da se uključite u rad u vanrednim situacijama ako to zatreba.

Pripadnicima službi koje se angažuju u slučajevima vanrednih okolnosti (Sektor za vanredne situacije, Vatrogasna služba, Crveni krst, Gorska služba spasavanja, policija, vojska, izviđači i druge službe) je preporučljivo da prođu obuku i steknu radio-amaterske licence jer im takvo znanje može mnogo pomoći u obavljanju njihovih primarnih zadataka.

Za pripremu za polaganje treće klase možeš koristiti literaturu:

Priručnici

Priručnik za radio-amatere operatore treće klase YT9TP – Propisi

Priručnik za radio-amatere operatore treće klase YT9TP – Saobraćaj

Priručnik za obuku amaterskih radio-operatora YT0I

Radio-amaterska etika i preporuke

Radio-amaterski frekventni opsezi

Zakoni, pravilnici i drugi propisi

Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio-stanica

Pravilnik o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije verzija 7.11

Pravilnik o repetitorskim radio-stanicama verzija 2.2

Program za polaganje stručnog ispita za zvanje radio-amatera prve klase

Plan namene radio-frekventnih opsega

Plan namene radio-frekventnih opsega (tabele)

Primeri testova za polaganje ispita

Primer testa za polaganje ispita za radio-amatera prve klase

Primer testa za polaganje ispita za radio-amatera druge klase

Primer testa za polaganje ispita za radio-amatera treće klase

Priprema za polaganje ispita

Možeš se samostalno pripremati za polaganje ispita a uvek možeš doći u radio-klub i tražiti pomoć. Svaki radio-amater će ti vrlo rado objasniti ono što ti je potrebno.

Povremeno radio-klub organizuje kurseve, predavanja i konsultacije za pripremu za polaganje ispita pa i te prilike možeš iskoristiti.

Prijavi se preko našeg sajta da bismo te planirali za predavanja i organizovali ispite. Mi ćemo te obaveštavati o predavanjima i ispitima.

Prijava ispita

Za polaganje ispita potrebno je podneti prijavu.

Popuni obrazac prijave ispita, preuzmi ga u PDF formatu, odštampaj i potpiši. Njega treba da dostaviš u radio-klub najkasnije na dan polaganja. Ovaj obrazac moramo da pošaljemo u Savez radio-amatera Srbije zajedno sa rezultatima tvog testa, kako bi ti izdali diplomu.

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za radio-amatera

Osobe starosti do 18 godina ne plaćaju polaganje ispita.