Radio-amaterizam je od samog nastanka privlačan jer omogućava pristup najsavremenijim telekomunikacionim tehnologijama. To je bilo naročito interesantno u vreme kada telekomunikacije nisu bile dostupne svima, ali i danas, kada čak i deca imaju mobilne telefone, magičnost ostvarivanja direktnih radio-veza sa ljudima širom sveta, ili izgradnje elektronskih i radio-uređaja sopstvenim znanjem i veštinama ne gubi na privlačnosti.

Šta je radio-amaterizam

Rad sa mladima – stvaranje stručnjaka

Radio-mreža za opasnost

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Radio-amaterski turizam

Problemi radio-amaterskog pokreta