ZA DECU DO 18 godina

– članarina (radio-klub) – besplatno
– pripremna predavanja (radio-klub) – besplatno
– članarina (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– prijava ispita (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje diplome (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje potvrde o dodeljenom pozivnom znaku (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje licence (RATEL) – 1000 dinara

UKUPNO 1000 dinara

ZA STARIJE

– članarina (radio-klub) – besplatno
– pripremna predavanja (radio-klub) – besplatno
– članarina (Savez radio-amatera Srbije) – 2000 dinara
– prijava ispita (Savez radio-amatera Srbije) – 1000 dinara
– izdavanje diplome (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje potvrde o dodeljenom pozivnom znaku (Savez radio-amatera Srbije) – besplatno
– izdavanje licence (RATEL) – 1000 dinara

UKUPNO 4000 dinara

Ne plaća se sve odjednom. Najpre se plaća članarina SRS i polaganje ispita. Tek kad se položi ispit i dobije diploma, plaća se licenca.

Za prijavu ispita treba uplatiti najkasnije sedam dana pre samog ispita da bi u Savezu radio-amatera Srbije mogli da pravovremeno proknjiže uplatu.

Izdavanje dozvole za radio-stanicu

Naknada za izdavanje dozvole za radio-stanicu iznosi 1000 dinara i plaća se RATEL-u. Ova dozvola vam je potrebna tek kada nabavite sopstvenu radio-stanicu.

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE UPLATNICA

Popunjavanje uplatnice SRS-u za plaćanje naknade za polaganje ispita

Uplatiti najkasnije sedam dana pre polaganja ispita

– uplatilac: (ime, prezime, mesto i adresa podnosioca zahteva)
– svrha uplate: Naknada za polaganje ispita
– primalac: Savez Radio-amatera Srbije, Beograd, Trg Republike 3/VI
– valuta: RSD
– iznos: =1,000.00
– račun primaoca: 205-2452-07
– poziv na broj: (matični broj podnosioca zahteva, 13 cifara)

Popunjavanje uplatnice SRS-u za plaćanje članarine

– uplatilac: (ime, prezime, mesto i adresa podnosioca zahteva)
– svrha uplate: Članarina za (godina za koju se uplaćuje članarina)
– primalac: Savez Radio-amatera Srbije, Beograd, Trg Republike 3/VI
– valuta: RSD
– iznos: =2,000.00
– račun primaoca: 205-2452-07
– poziv na broj: (matični broj podnosioca zahteva, 13 cifara)

Popunjavanje uplatnice za plaćanje naknade za dobijanje licence

– uplatilac: (ime, prezime, mesto i adresa podnosioca zahteva)
– svrha uplate: Naknada za izdavanje licence za (pozivni znak za koji se traži licenca)
– primalac: Republička agencija za elektronske komunikacije, Beograd, Palmotićeva 2
– šifra plaćanja: 153
– valuta: RSD
– iznos: = 1,000.00
– račun primaoca: 840 – 963627 – 41
– poziv na broj: 419 – 30 – (matični broj podnosioca zahteva, 13 cifara)

Popunjavanje uplatnice za plaćanje naknade za dobijanje dozvole za radio-stanicu

– uplatilac: (ime, prezime, mesto i adresa podnosioca zahteva)
– svrha uplate: Naknada za izdavanje dozvole za ARS
– primalac: Republička agencija za Elektronske komunikacije, Beograd, Palmotićeva 2
– šifra plaćanja: 153
– valuta: RSD
– iznos: = 1,000.00
– račun primaoca: 840 – 963627 – 41
– poziv na broj: 419 – 10 – (matični broj podnosioca zahteva, 13 cifara)