Da biste postali radio-amater neophodno je da položite radio-amaterski ispit. Ispite organizuje Savez radio-amatera Srbije, a obično se sprovode u radio-klubovima kao što je naš klub.

Obuku organizuje radio-klub, povremeno, kada ima dovoljno kandidata za polaganje ispita. Da bismo u radio-klubu organizovali obuku i ispite, potrebno je da se prijavite putem našeg sajta.

Obuka

Obuka se obavlja po Programu za polaganje stručnog ispita radio-amatera i obuhvata tri oblasti: Elektrotehnika i radio-tehnika, Radio-amaterski saobraćaj i Propisi.

Postoje tri radio-amaterske klase: prva, druga i treća. Po obimu potrebnog znanja , redosled je prva, treća, druga, gde je prva klasa najzahtevnija.

Preporučuje se da početnici polažu treću ili drugu klasu, a da prvu klasu polažu kasnije, kada steknu dovoljno znanja i iskustva.

Pored ove tri klase, može se polagati i ispit za održavanje veza Morezovom telegrafijom. Ovaj ispit je neobavezan.

Po pravilu, u našem radio-klubu obuka je po programu za radio-amatere treće klase i obavlja se u prostorijama radio-kluba, ali je moguće upotrebiti i neki drugi prostor ako je tako prikladnije.

Ispiti

Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje Saveza radio-amatera Srbije. Ispit je pismeni, popunjava se test. Svako pitanje u testu ima četiri ponuđena odgovora a ispitanik treba da zaokruži onaj za koji smatra da je tačan.

Test sadrži 60 pitanja, podeljnih u tri oblasti, a ispitanik treba da u svakoj ostvari najmanje 70% tačnih odgovora. Za popunjavanje testa ispitanik ima 60 minuta vremena.

Da bi se polagao ispit treba se pravovremeno (mesec dana pre ispita) prijaviti radio-klubu  da bi mogao da vas uvrsti u spisak za polaganje ispita. Osim toga, najkasnije na dan polaganja treba dostaviti popunjen obrazac prijave za polaganje ispita i dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (ako niste oslobođeni plaćanja).

Diploma

Odmah nakon polaganja, ispitna komisija utvrđuje rezultat testa i saopštava ga ispitaniku. Ovaj rezultat se šalje Savezu radio-amatera Srbije

Savez na osnovu rezultata ispita izdaje diplome o položenom ispitu. Diploma obično stiže za sedam do petnaest dana. Savez diplome po pravilu šalje u radio-klub koji je organizovao ispite, a ako želite da ih dobijete na kućnu adresu ili preuzmete u prostorijama Saveza, treba o tome da se pravovremeno dogovorite sa sekretarom Saveza.

Potvrda o dodeljenom pozivnom znaku

Dobijanjem diplome još uvek ne možete raditi kao radio-amater. Radio-amater postajete kada dobijete licencu i svoj pozivni znak.

Najpre treba da izaberete pozivni znak koji želite da vam bude dodeljen.

Jednom dobijen pozivni znak ne možete kasnije menjati osim ako steknete višu radio-amatersku klasu i samim tim dobijete novu licencu.

Zbog tog prilikom izbora pozivnog znaka tražite savet starijih radio-amatera, jer su neke kombinacija slova zgodnije za upotrebu u pozivnom znaku i oni će vam pomoći da izaberete neku takvu kombinaciju.

Pozivni znak vam dodeljuje Savez radio-amatera Srbije na zahtev. U zahtevu navodite tri željena pozivna znaka po prioritetu i biće vam dodeljen prvi koji vam je moguće dodeliti.

Pre slanja zahteva, možete u sekretarijatu Saveza radio-amatera Srbije proveriti koji pozivni znaci su slobodni, a možete to proveriti i na sajtu http://callbook.radio-amater.rs/ (s tim da ažurnost podataka na sajtu može da kasni u odnosu na evidenciju u Savezu).

Licenca (za operatora)

Kada dobijete potvrdu o dodeljenom pozivnom znaku, šaljete zahtev za izdavanje radio-amaterske licence. Zahtev se šalje RATEL-u koji izdaje licence.

Zahtev za izdavanje licence popunjavate u dva primerka i na njemu je neophodan vaš svojeručni potpis.

Uz zahtev prilažete:
– potvrdu o dodeljenom pozivnom znaku
– kopiju dokaza o položenom stručpnom ispitu za radio-amatera (diplomu);
– kopiju važeće lične karte. Maloletnici, koji nemaju ličnu kartu, prilažu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i saglasnost roditelja za izdavanje licence;
– kopiju uplatnice naknade za izdavanje licence.

Dobijanjem licence, postajete radio-amater. Licenca vam omogućava da koristite radio-amaterske uređaje, opremu i frekvencije a u skladu sa licencom (klasom) koju imate.

Ipak, pozivni znak možete koristiti tek kada dobijete dozvolu za svoju radio-stanicu. Ukoliko ne posedujete sopstvenu radio-stanicu možete koristiti radio-stanice koje su vlasništvo radio-klubova ili drugih radio-amatera, ali tada morate raditi pod pozivnim znakom te stanice.

Dozvola (za radio-stanicu)

Kada nabavite sopstvenu radio-stanicu, neophodno je da za nju pribavite dozvolu za rad. Bez dozvole, radio-stanicu možete koristiti samo za prijem.

Potrebno je da pošaljete zahtev za izdavanje dozvole za rad lične radio-stanice. Njega šaljete Savezu radio-amatera Srbije, a samu dozvolu izdaje RATEL.

Uz zahtev dostavljate:
– kopiju radio-amaterske licence;
– kopiju lične karte;
– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole.

Kada dobijete dozvolu, tada možete svoju radio-stanicu upotrebljavati za održavanje radio-veza. Radio-stanicu upotrebljavate u skladu sa svojom radio-amaterskom licencom i pod svojim pozivnim znakom.

Troškovi

Radio-klub ne naplaćuje obuku. Ostali troškovi su naknade koje se plaćajau Savezu radio-amatera Srbije i RATEL-u i zavise od godišta kandidata.

Na strani Pregled troškova polaganja ispita možete videti koliki su troškovi polaganja ispita, izdavanja licence za radio-amatera i izdavanja dozole za radio-stanicu.