Monthmaj 2016

Radio-amaterski kamp u Somboru

kamp-sombor
Radio klub „Nikola Tesla“ YU7KMN iz Sombora organizuje Međunarodni kamp mladih radio-amatera. Kamp će se održati u blizini Sombora od 28. juna do 03. jula ove godine.
Kamp je namenjen mladima od 15 do 25 godina.
Obezbeđen je smeštaj, ishrana i druženje sa drugim mladim radio-amaterima kroz razne radio-amaterske aktivnosti.
Participacija za ishranu je 2000 dinara po osobi. Učesnici kampa […]

Konstruktorska sekcija – radionica – foto-prekidač

I juče je u našem radio-klubu bilo zanimljivo. U okviru konstruktorske sekcije održana je praktična radionica koju je vodio Mire YU2ZZ. Učesnici su praktično sagradili foto-prekidač sa podesivom osetljivošću i histerezisom.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1
Ovakav foto-prekidač ima svakodnevnu primenu – na primer za automatsko uključenje pomoćnog svetla noću.
Prekidač je zasnovan na elektronskom kolu NE555. Elektronska šema uređaja je data na slici:
[…]

Konstruktorska sekcija – univerzalni instrument

2016-05-18-konstruktorska-sekcija
Mire, YU2ZZ održao predavanje o univerzalnim mernim instrumentima. Predavanje je obuhvatilo:
– Univerzalni instrument uopšteno.
– Analogni univerzalni instrument.

– Digitalni univerzalni instrument.
– Merenje napona, jačine struje, otpora, kapacitivnosti, frekvencije,
temperature.
– Merenje dioda: ispravljačke i druge.
– Merenje tranzistora: identifikovanje izvoda, merenje pojačanja.
– Merenje induktivnosti.
– Merenje u digitalnoj elektronici (Arduino, mikrokontroleri).
– Namenski uređaji za merenje: frekvencije, induktiviteta, kapaciteta,
temperature.

Konstruktorska sekcija – veče za mikrokontrolere

Veče za mikrokontrolere je vodio Dušan Pavlović (Pavla), pošto je to njegova pasija.
2016-05-11-konstruktorska-sekcija
Najpre je pokazao kako se arduinom kontrolišu RTC moduli (Real Time Clock), dva različita tipa, jedan povezan serijskom vezom a drugi SPI protokolom. RTC modul predstavlja časovnik koji Arduino može da podesi i da ga koristi da iščitava vreme. RTC modul čuva vreme i kada je uređaj isključen jer ima nezavisno […]

Konstruktorska sekcija – oscilatori sa NE555

I ove nedelje smo se dosta zabavili u konstruktorskoj sekciji. Glavna tema je bilo integralno kolo NE555, a nije izostalo ni malo rasturanja starih elektronskih uređaja.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-04
Najpre smo napravili klasičan žmigavac sa LED, a onda se igrali praveći razne varijante menjanjem komponenti da bi menjali frekvenciju žmiganja. Čak smo umesto LED povezali zvučnik i dobili zujalicu.
ne555[…]