Ciljevi delatnosti radio-kluba „Aco Vučković“ YU1ABH Užice su:

– Širenje i razvijanje tehničke kulture i edukacija građana, naročito dece i omladine, u oblasti elektronike, telekomunikacija, astronomije i informacionih tehnologija;

– Razvijanje kreativnog rada i kolektivnog duha;

– Razvijanje prijateljstva i međuljudskih odnosa u amaterskim radio-vezama sa domaćim istranim radio-amaterima;

– Tehnička istraživanja uoblasti elektronike i radio-komunikacija;

– Razvijanje i unapređivanje takmičarskih, konstruktorskih i sportsko-tehničkih aktivnosti;

– Razvijanje radio-amaterskog kodeksa;

– Osposobljavanje i učešće članova u aktovnostima od značaja za odbranu zemlje;

– Osposobljavanje članova za rad u slučaju vanrednih situacija i humanitarnih akcija;

– Razvoj inovacija iz oblasti radio-amaterskih delatnosti;

– Saradnja sa radio-klubovima i republičkim savezom radio-amatera, kao i sa drugim odgovarajućim radio-amaterskim organizacijama;

– Negovanje i razvijanje tradicije radio-kluba i radio-amaterstva u celini i prenošenje znanja na mlade generacije članstva;

– Druge srodne aktivnostima od interesa za radio-klub i radio-amaterski pokret.