Ovde možete proveriti koliko ste veza koje se broje za diplomu „Užice“ uradili i koliko ste poena osvojili. Ukucajte svoj pozivni znak i kliknite na dugme za pretragu.

Your Call: Season:

Za osvajanje diplome potrebno je sakupiti odgovarajući broj poena i to:
– stanice iz Srbije treba da sakupe najmanje 6 poena,
– stanice iz Evrope treba da sakupe najmanje 4 poena,
– stanice iz sveta treba da sakupe najmanje 3 poena.

Ukoliko ste sakupili dovoljno poena, zahtev za izdavanje diplome možete poslati preko obrasca na sajtu.

Ukoliko pretraga ne pokazuje neke veze koje ste održali, najverovatnije još nisu pristigli logovi nedostajućih stanica. Sačekaje da se log ažurira a možete i kontaktirati stanice čije veze nedostaju da je podsetite da pošalje svoj dnevnik veza.