Oznaka: konstrukcije

Konstruktori: Završene praktične radionice

Održavanjem treće praktične radionice u subotu, 10. decembra, završene su aktivnosti u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke“ za ovu godinu.

Ova, poslednja radionica je bila i najinteresantnije. Dok su na prve dve učesnici mogli da nauče kako se projektuje elektronsko kolo, crta šema, projektuje i pravi štampana pločica, na ovoj radionici su mogli i da praktično sastave elektronski uređaj. Iako nekima ovo nije prvi dodir sa lemilicom, interesovanje je bilo veliko.

I ova radionica je protekla pod vođstvom Mira YU2ZZ, kojije vodio računa da svi nauče pravilno rade sa lemilicom, i da konačno osete pravo zadovoljstvo kada su sklopljeni uređaji proradili – iz prve.

Imali smo i posebnu poslasticu. Duško Dogandžić je demonstrirao mogućnosti mikroračunara Raspberry PI, ali je ovaj put otišao dalje, pa je pokazao kako se na ovaj računar instalira operativni sistem,  a zatim i kako se pišu programi koji kontrolišu elektroniku povezanu na računar. Elektronika nije bila komplikovana – trebalo je samo uključivati i isključivati svetleću diodu, ali je i to pružilo dosta zabave jer su zaintersovani učesnici i sami mogli da učestvuju u pisanju programa koji žmiganjem diode emituje Morzeovu azbuku.

„Elektronika iz prve ruke“ se pokazala kao potrebna stvar u našem gradu  i izazvao je veliko interesovanje.

Početkom godine je održan niz predavanja na kojima se se učesnici upoznali sa osnovama elektronike, električnim veličinama, elektronskim komponentama, radio-tehnikom i još sa mnogo čime. Interesovanje za ova predavanja je bilo veliko i zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa svim tim mladim ljudima.

Zimski deo projekta je zamišljen kao praktične radionice, na kojima su zainteresovani, i koji nisu imali neko predznanje o elektronici, mogli uspešno da učestvuju.

Nažalost, neplanirano preseljenje radio-kluba u druge, znatno manje i skromnije prostorije nas je zadesilo pred sam početak projekta i dosta nam je poremetio planove, ali smo uspeli da se organizujemo i sve uspešno završimo po planu. Najviše su se založili i potrudili upravo mladi Konstruktori oko preseljenja, čišćenja i krečenja da bi sve bilo spremno na vreme.

Ovaj projekat grupa Konstruktori i radio-klub ne bi mogli da izvedu da nije bilo pomoći. Omladinski fond Fondacije „Ana i Vlade Divac“, Grad Užice i Balkanski fond za demokratiju, pomogli su bespovratnom dodelom sredstava za nabavku opreme i alata.

Glavni cilj je postignut, klica je proklijala. Mladi u Užicu, koji se interesuju za elektroniku, radio-tehniku i računare, ponovo imaju mesto gde mogu da se okupljaju, upoznaju, druže, razmenjuju znanje i iskustva i planiraju neke zajedničke poduhvate.

Sa aktivnostima se neće stati. Konstruktorska sekcija sada proširena za nove člaove i nestaviće da radi, a nadamo se da će i u sledećoj godini „Elektronika iz prve ruke“ prižiti novu priliku mladima da se upoznaju sa elektronikom i da se zainteresuju da se njome ozbiljnije bave.

Vrata radio-kluba ostaju širom otvorena.

Konstruktori: Završna praktična radionica

U subotu, 10. decembra, u 16 časova u radio-klubu će biti održana treća i završna praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.

Na prethodnim radionicama je rađena analiza projektnog zadatka, dizajn elektronskog kola, crtanje šeme, analiza u simulatoru, projektovanje štampanog kolo elektronskog uređaja, i izrada štampanog kola po više metoda. Na poslednjoj radionici će učesnici moći da sami sastave električni uređaj lemljenjem komponenata na izrađeno štampano kolo, a zatim i testiranje i upotrebu gotovog uređaja.

Nakon toga će biti pokazan postupak instalacije operativnog sistema na Raspberry Pi 3 i upotreba ovog malog ali veoma sposobnog računara naročito interesantnog elektroničarima.

Radionicu će voditi Mire YU2ZZ i Duško Dogandžić.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Ulaz je slobodan.

Konstruktori: Nastavljamo sa praktičnim radionicama

U subotu, 3. decembra, u 16 časova u radio-klubu će biti održana druga praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.

2016-11-18-yu4tdx

Na radionici prošle subote je crtana šema i projektovano štampano kolo elektronskog uređaja, a na ovoj će učesnici moći da sami izrade štampana kola na osnovu nacrta.

Radionicu će voditi Mire YU2ZZ.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Ulaz je slobodan.

Praktične radionice u okviru projekta Elektronika iz prve ruke

konstruktori-logo-okvir-250pxNakon uspešno održanih predavanja u okviru projekta Elektronika iz prve ruke početkom godine i niza aktivnosti koje su nakon ovih predavanja usledile u Konstruktorskoj sekciji radio-kluba, godinu završavamo praktičnom elektroničarskom radionicom.

Cilj je da se mladima u Užicu, koje interesuje elektronika i radio-tehnika, omogući da imaju mesto gde mogu da se okupljaju, razmenjuju i proširuju svoja znanja, kao i da uče od iskusnih stručnjaka iz tih oblasti.

Ciljna grupa projekta su učenici osmog razreda osnovne škole, srednjoškolci i studenti tehničkih smerova, ali i svi ostali koji su zainteresovani za elektroniku i radio-tehniku.

Konstruktori 2016Radionice će biti održane od 26. novembra do 10. decembra u prostorijama radio-kluba u ulici Dečanska 19, i ovaj put će učesnici moći da praktično rade na projektovanju i izradi elektronskog uređaja. Radionice će obuhvatiti sve faze, od projektnog zadatka do izrade funkcionalnog uređaja.

I ovaj put, projekat su podržali omladinski fond Fondacije „Ana i Vlade Divac“, Grad Užice i Balkanski fond za demokratiju, bespovratnom dodelom sredstava za nabavku opreme, alata i materijala.

Ukoliko želite da učestvujete u radionicama pošaljite nam prijavu za učešće, tako da možemo da vas kontaktiramo  i obavestimo o daljim aktivnostima. Obavestite i svoje prijatelje da se prijave. Učešće je besplatno.

Konstruktorska sekcija – radionica – foto-prekidač

I juče je u našem radio-klubu bilo zanimljivo. U okviru konstruktorske sekcije održana je praktična radionica koju je vodio Mire YU2ZZ. Učesnici su praktično sagradili foto-prekidač sa podesivom osetljivošću i histerezisom.

yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1

Ovakav foto-prekidač ima svakodnevnu primenu – na primer za automatsko uključenje pomoćnog svetla noću.

Prekidač je zasnovan na elektronskom kolu NE555. Elektronska šema uređaja je data na slici:

foto-prekidac

Kada je foto dioda osvetljena, ona provodi tako da + napod prek ootpornika R1 dolazi na nožicu 2 NE555. Kao posledica na nožicu 3 kolo daje niski nivo tako da relej ostaje isključen.
Kada foto fiod niej osvetljena, ona ne provodi, tako da + napon više ne dolazi na nožicu 2. Ona će biti na niskom nivou preko promenljivog otpornika R2, a posleidca je da će na izalzu na nožici 3 biti visok nivo koji će uključiti relej.

Prag uključenja releja prema jačini svetla se podečava promenljivim otpornikom R2.

Kondenzator C3 ima ulogu da napravi kratku zadršku kod promene svetla takoda kolo ne reaguje na kratkotrajen promene (nailazak oblaka ili ako je foto ćelija nakratko nečim drugim zaklonjena od svetla).

Mire je obezbedio nekoliko nekoliko štampanih pločica i komponente za gradnju i na kraju je sagrađene uređaje poklonio učesnicima.

Konstruktorska sekcija – veče za mikrokontrolere

Veče za mikrokontrolere je vodio Dušan Pavlović (Pavla), pošto je to njegova pasija.

2016-05-11-konstruktorska-sekcija

Najpre je pokazao kako se arduinom kontrolišu RTC moduli (Real Time Clock), dva različita tipa, jedan povezan serijskom vezom a drugi SPI protokolom. RTC modul predstavlja časovnik koji Arduino može da podesi i da ga koristi da iščitava vreme. RTC modul čuva vreme i kada je uređaj isključen jer ima nezavisno napajanje iz litijumske baterije. To je važno za sve primene gde je potrebno znati tačno vreme.

Andrija je doneo neke komponente koje je nabavio a među njima su pažnju privukle RGB svetleće diode, tako da se došlo naideju da se jeda dioda prikači na arduino i isproba kako radi. Pavla je vodio glavnu reš i pokazao je kako se upravlja sa sve tri diode pojeidnačno, u kombinaciji a na kraju je napravio i mali lajtšou sa prikazivanjem spektra boja koje se mogu dobiti mešanjem tri osnovne boje.

Isprobali smo i razvojnu platformu za PIC mikrokontrolere, koju je konstruktorska sekcija nedavno dobila. Utvrdili smo da radi, jer je mikrokontroler na ploči već isporogramiran da rpavi raznorazne efekte, ali nismo uspeli da j epovežemo na računar jer se ojavioproblem sa drajverima za Windows 10.

Mire je došao sa zanimljivom šemom oscilatora sa jednim tranzistorom kome se ne koristi baza pa je i to sklapano i ipsprobavano.

Dogovorili smo se i da zajednički obiđemo radnje u gradu da svi kojima nedostaje nešto od sitnog alata to nabave, a dogovorili smo se da iskoristimo priliku da će narednh desetak dana električna centrala na Plaži biti otvorena za posetioce, da zajednički odemo i vidimo taj muzej.

Sve u svemu veče je bilo bogato i interesantno.