Udružena akcija RK YU1ABH, YU1AAX i YU1ACE. Počeli su radovi na izgradnji novog antenskog stuba na Karauli (Zlatibor). radovi-karaula-zlatibor