Povodom dana Grada Užica, Radio klub „Aco Vučković“ YU1ABH, Radio klub „Sevojno“ YU1AAX Sevojno i Radio-klub „Užice“ YU1ACE organizuju DIPLOMU „UŽICE“ koja se održava svake godine od 1. do 16. oktobra, a za njeno osvajanje potrebno je sakupiti odgovarajući broj poena održavanjem veza sa radio-amaterima iz Užica. Poeni sa računaju za svaku godinu posebno.

Za osvajanje diplome potrebno je sakupiti odgovarajući broj poena i to:
– stanice iz Srbije treba da sakupe najmanje 6 poena,
– stanice iz Evrope treba da sakupe najmanje 4 poena,
– stanice iz sveta treba da sakupe najmanje  3 poena.

Za održane veze se dobijaju poeni i to:
– veza sa stanicom radio-kluba ili sekcije radio-kluba čija je stalna lokacija na području grada Užica vredi 2 (dva) poena,
– veza sa ličnom radio-amaterskom stanicom čija je stalna lokacija na području grada Užica vredi 1 (jedan) poen,
– veza sa ličnom radio-amaterskom stanicom čija stalna lokacija nije na području grada Užica, ali radi sa ovog područja u vreme aktivnosti diplome, to je naglasila u vezama, i dostavila je menadžeru dnevnik održanih veza, vredi 1 (jedan) poen.

Veze sa stanicama čija je stalna lokacija na području grada Užica, važe se bez obzira na lokaciju sa koje rade.

U 2018. godini stanice radio-amatera iz Užica su:

Klupske stanice: YU1ABH/YT2W,  YU1AAX/YT9X, YU1ACE/YT1R i YU1FLM.

Lične stanice: YT1BOL, YT1CW , YT1EA, YT1EXE, YT1GDU, YT1GMU, YT1GR, YT1IT, YT1RA, YT1RU, YT1RW, YT1RX, YT1SSK, YT1UR, YT2ABV,  YT3ANA, YT3IGI, YT5CQ, YT5WW, YT8T, YT9DX, YT9NX, YT9TP, YU1AN, YU1HH, YU1JW/YT0W, YU1JZ, YU1QD, YU1RID, YU1TRG, YU1TTL, YU1UF, YU1UN, YU1WE, YU1WS/YU0T, YU1XA, YU1ZZ/YT0Z, YU2AAB, YU2AAR, YU2AUE, YU2AVS, YU2AWW, YU2EE, YU2EN, YU2ENA, YU2EU, YU2EXE, YU2GM, YU2IVO, YU2OM, YU2OXA, YU2PV, YU2RA, YU2STR, YU2TD,  YU2ZZ, YU3EEA, YU3EYL, YU4AXA, YU4ERA, YU4EEW , YU4DMO, YU4FPS, YU4JSH, YU4RAA, YU4RSE, YU4TDX, YU4WW, YU5PRO i YU8UTI.

Pored ovih stanica, za diplomu se računaju i veze sa drugim radio-amaterskim stanicama ukoliko one u vreme aktivnosti diplome rade sa područja grada Užica.

Aktivatori diplome će koristiti sledeće pozive:
– fonijom: CQ DIPLOMA UŽICE ili CQ UŽICE AWARD ili CQ UZICE
– telegrafijom: CQ UZICE ili CQ UE

Diploma je besplatna i izdaje se u elektronskom obliku. Zahtev za izdavanje diplome možete poslati preko obrasca na sajtu. Pre nego što pošaljete zahev možete  proveriti potvrđene veze i koliko ste poena sakupili.

Ako tražite stanice koje se broje za našu diplomu, može pomoći da proverite DX klaster.

Preuzmite pravila diplome „Užice“ na srpskom jeziku (ćirilica)
https://yu1abh.uzice.net/download/propozicije/diploma-uzice-2018-sr-cir.pdf
Preuzmite pravila diplome „Užice“ na srpskom jeziku (latinica)
https://yu1abh.uzice.net/download/propozicije/diploma-uzice-2018-sr-lat.pdf
Preuzmite pravila diplome „Užice“ na engleskom jeziku
https://yu1abh.uzice.net/download/propozicije/diploma-uzice-2018-en.pdf

Radio-amateri koji učestvuju u aktivnosti ove diplome mogu osvojiti i diplomu „Užičani“.