Užički planinsko-brdski reljef pravi je rudnik interesantnih planinskih vrhova u SOTA programu (Summits on the Air). Radi se o veoma zanimljivoj aktivnosti koja obuhvata geografski istaknute vrhove – da bi vrh bio u ovom programu treba da bude za 200 metara viši od svoje okoline.

Vrlo često ovi vrhovi su teže dostupni i radio-amateri moraju da peške iznesu opremu da bi aktivirali lokaciju.

 

Rad u ovom programu od radio-amatera zahteva i fizičku spremnost i spretnost jer je neophodno popeti se na vrh, ali i dobro osmišljenu radio-stanicu koja je dovoljno lagana da se iznese na vrh ali i dovoljno dobra da se uspešno mogu ostvariti daleke veze. Neki vrhovi predstavljaju pravi izazov i u plannarskom i u radio-amaterskom smislu i stoga su veze ostvarene sa ovakvih lokacija dragocenije.