2016-12-03-ii-radionica-01

U subotu, 3. decembra, u radio-klubu je održana druga praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.

Na prethodnoj radionici je crtana šema i projektovano štampano kolo elektronskog uređaja, a na ovoj su učesnici mogli da praktično vide i učestvuju u izradi štampanog kola na osnovu nacrta.

Radionicu je vodio Mire YU2ZZ koji je pokazao nekoliko tehnika prenošenja nacrta štampanog kola na kaširani pertinaks i pokazao kako se bakar sa pertinaksa razlaže mešavinom sone kiseline i vodonik-peroksida. Učesnici su i sami crtali flomaterima po pertinaksu i nakon toga su i te pločice izjedane u kiselini.

2016-12-03-ii-radionica-02

Za sledeću radionicu, u subotu, 10. decembra, planiran je i završni deo procesa izrade elektronskog uređaja – lemljenje elektronskih komponenti na pločicu i testiranje funkcionalnosti sastavljenog uređaja.