U okviru projekta Elektronika iz prve ruke od 23. novembra do 10. decembra biće održane praktične radionice. Svaka radionica će trajati oko tri časa.

26. novembar (subota, 16 časova)

 • uvod
 • kratki istorijat radio-amaterizma i radio kluba
 • radio-amaterizam (šta su radio-amateri, čime se bave, značaj, amaterske aktivnosti)
 • projektovanje elektronskog kola (analiza projektnog zadatka, izbor načina rešavanja zadatka, izbor komponenti, crtanje šeme elektronskog kola na računaru, testiranje kola u simulatoru)

3. decembar (subota, 16 časova)

 • projektovanje štampanog kola (ručno crtanje i crtanje na računaru)
 • ručna izrada štampanog kola (crtanje flomasterom, izjedanje u rastvoru sone kiseline)
 • izrada štampanog kola foto-postupkom (štampa na providnu foliju, osvetljavanje emulzije, izjedanje u rastvoru sone kiseline)
 • izrada štampanog kola preslikavanjem (štampa laserskim štampačem na papir, preslikavanje termičkom metodom, izjedanje u rastvoru sone kiseline)
 • bušenje rupa za postavljanje i lemljenje elektronskih komponenti

10. decembar (subota, 16 časova)

 • postavljanje i lemljenje elektronskih komponenti
 • provera ispravnosti spojeva
 • provera ispravnosti sastavljenog elektronskog uređaja
 • instalacija operativnog sistema na RaspberryPi i osnovni rad sa ulaznim i izlaznim signalima.

Ukoliko želite da učestvujete u radionicama pošaljite nam prijavu za učešće, tako da možemo da vas kontaktiramo i obavestimo o daljim aktivnostima. Obavestite i svoje prijatelje da se prijave. Učešće je besplatno.