Danas je održana prva praktična radionica u okviru projekta Elektronika iz prve ruke. Najpre je Peđa YT9TP upoznao učenike o radio-amaterizmu i cilju praktičnih radionica, a potom je Mire YU2ZZ preuzeo glavnu reč i nastavio prema planu radionice.

2016-11-26-i-radionica-01

Mire je otkrio da je uređaj, koji će biti napravu toku radionica, univerzalni stabilizator napona sa kolom LM317. Razlog za njegov izbor je upravo u univerzalnosti jer se ovo kolo lako može upotrebiti da obezbedi izlazni napon u širokom opsegu, a istovremeno je i njegova upotreba veoma jednostavna, što je pogodno za učenje.

Ukratko je objasnio zadatak uređaja: da omogući da se od nekog raspoloživog napajanja napona 9 V, lako dobiju potrebni izlazni naponi u opsegu od 3.3 V do 6 V koji su često potrebni za napajanje elektronskih kola.

2016-11-26-i-radionica-03Nastavio je sa opisom kola uređaja, koje je najpre nacrtao na tabli a zatim pokazao i kako se to radi na računaru. Nakon toga je pokazao i kako se radi simulacija rada kola na računaru radi analize njegovog rada, i konačno kako se crta štampano kolo i objasnio postupak kako se na osnovu tog crteža može izraditi štampana pločica.

Sama izrada štampane pločice će biti rađena na narednoj radionici koja će biti održana u sledeću subotu, 3. decembra u 16 časova u našem radio-klubu.

Nakon završene radionice, učesnici su mogli da se upoznaju sa instrumentima, alatom i opremom koji su im na raspolaganju ne samo u toku radionice nego i van nje u svim aktivnostima konstruktorske sekcije radio-kluba, što je izazvalo veliko interesovanje, naročito zato što je to nekima bila i prva prilika da takve stvari vide. Dobar deo ove opreme je nabavljen uz pomoć Divac omladinskih fondova Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Opštinom Užice i Balkanskim fondom za demokratiju, a ponešto je  i vlasništvo članova kluba koje oni stavljaju na raspolaganje.

2016-11-26-i-radionica-02

Raduje da su učesnici radionice pokazali zainteresovanost i postavljali pitanja interesujući se za razne detalje. Sve u svemu dan je proveden pdoduktivno i veoma korisno.