Sledećeg vikenda (13. ili 14. maj), u konstruktorskoj sekciji radio-kluba ćemo praviti zujalicu za vežbanje telegrafije.

Radi se o zvučnom oscilatoru frekvencije 800 Hz koji ima sinusni oblik signala. Ovaj oblik signala je veoma važan jer se tako dobija prijatan ton. Sklop osim oscilatora sa tranzistorom BC109 sadrži i audio pojačalo sa integrisanim kolom LM386, tako da se signal može slušati preko zvučnika.

Sasvim je nevažno da li nekoga uopšte zanima Morzeova azbuka. Radi se o relativno jednostavnom elektronskom sklopu koji pruža priliku da se upoznaju širi pojmovi iz elektronike: oscilator i audio-pojačavač. I da se lemi, da se dobije nešto upotrebljivo.

Biće malo priče i teorije, biće više prakse i druženja. Alat, štampane pločice i delovi – sve ima. To je prilika da svrate oni koji do sada nisu dolazili, ili nisu bili odavno.

Radionicu vodi Mire YU2ZZ.