TagYU2ZZ

Održana druga praktična radionica

2016-12-03-ii-radionica-01
U subotu, 3. decembra, u radio-klubu je održana druga praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.
Na prethodnoj radionici je crtana šema i projektovano štampano kolo elektronskog uređaja, a na ovoj su učesnici mogli da praktično vide i učestvuju u izradi štampanog kola na osnovu nacrta.
Radionicu je vodio Mire YU2ZZ koji je pokazao nekoliko tehnika prenošenja nacrta […]

Konstruktori: Nastavljamo sa praktičnim radionicama

U subotu, 3. decembra, u 16 časova u radio-klubu će biti održana druga praktična radionica u okviru projekta „Elektronika iz prve ruke„.
2016-11-18-yu4tdx
Na radionici prošle subote je crtana šema i projektovano štampano kolo elektronskog uređaja, a na ovoj će učesnici moći da sami izrade štampana kola na osnovu nacrta.
Radionicu će voditi Mire YU2ZZ.
Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Ulaz je slobodan.

Konstruktori: održana prva radionica

Danas je održana prva praktična radionica u okviru projekta Elektronika iz prve ruke. Najpre je Peđa YT9TP upoznao učenike o radio-amaterizmu i cilju praktičnih radionica, a potom je Mire YU2ZZ preuzeo glavnu reč i nastavio prema planu radionice.
2016-11-26-i-radionica-01
Mire je otkrio da je uređaj, koji će biti napravu toku radionica, univerzalni stabilizator napona sa kolom LM317. Razlog za njegov […]

Konstruktorska sekcija – radionica – foto-prekidač

I juče je u našem radio-klubu bilo zanimljivo. U okviru konstruktorske sekcije održana je praktična radionica koju je vodio Mire YU2ZZ. Učesnici su praktično sagradili foto-prekidač sa podesivom osetljivošću i histerezisom.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1
Ovakav foto-prekidač ima svakodnevnu primenu – na primer za automatsko uključenje pomoćnog svetla noću.
Prekidač je zasnovan na elektronskom kolu NE555. Elektronska šema uređaja je data na slici:
[…]

Konstruktorska sekcija – univerzalni instrument

2016-05-18-konstruktorska-sekcija
Mire, YU2ZZ održao predavanje o univerzalnim mernim instrumentima. Predavanje je obuhvatilo:
– Univerzalni instrument uopšteno.
– Analogni univerzalni instrument.

– Digitalni univerzalni instrument.
– Merenje napona, jačine struje, otpora, kapacitivnosti, frekvencije,
temperature.
– Merenje dioda: ispravljačke i druge.
– Merenje tranzistora: identifikovanje izvoda, merenje pojačanja.
– Merenje induktivnosti.
– Merenje u digitalnoj elektronici (Arduino, mikrokontroleri).
– Namenski uređaji za merenje: frekvencije, induktiviteta, kapaciteta,
temperature.

Konstruktorska sekcija – oscilatori sa NE555

I ove nedelje smo se dosta zabavili u konstruktorskoj sekciji. Glavna tema je bilo integralno kolo NE555, a nije izostalo ni malo rasturanja starih elektronskih uređaja.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-04
Najpre smo napravili klasičan žmigavac sa LED, a onda se igrali praveći razne varijante menjanjem komponenti da bi menjali frekvenciju žmiganja. Čak smo umesto LED povezali zvučnik i dobili zujalicu.
ne555[…]