Tagradionica

Konstruktorska sekcija – radionica – foto-prekidač

I juče je u našem radio-klubu bilo zanimljivo. U okviru konstruktorske sekcije održana je praktična radionica koju je vodio Mire YU2ZZ. Učesnici su praktično sagradili foto-prekidač sa podesivom osetljivošću i histerezisom.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1
Ovakav foto-prekidač ima svakodnevnu primenu – na primer za automatsko uključenje pomoćnog svetla noću.
Prekidač je zasnovan na elektronskom kolu NE555. Elektronska šema uređaja je data na slici:
[…]

Konstruktorska sekcija – filter za smetnje i stabilizator napona

Juče smo imali zanimljiv dan  u konstruktorskoj sekciji. Sastavili smo filter za mrežne smetnje, stabilizator napona, isprobavali smo merne instrumente i ispitivali razne elektronske komponente. Čak smo i popravili jedan mikrofon za radio-stanicu.
Kako je za potrebu kluba trebalo napraviti filter za smetnje iskoristili smo priliku da pokažemo šta je mrežni filter, čemu služi i kako se pravi. Milan YU1ZZ je pripremio materijal i održao kratko predavanje i na kraju je filter i sastavljen. Milan je koristio već gotov fabrički filter […]