Juče smo imali zanimljiv dan  u konstruktorskoj sekciji. Sastavili smo filter za mrežne smetnje, stabilizator napona, isprobavali smo merne instrumente i ispitivali razne elektronske komponente. Čak smo i popravili jedan mikrofon za radio-stanicu.

Kako je za potrebu kluba trebalo napraviti filter za smetnje iskoristili smo priliku da pokažemo šta je mrežni filter, čemu služi i kako se pravi. Milan YU1ZZ je pripremio materijal i održao kratko predavanje i na kraju je filter i sastavljen. Milan je koristio već gotov fabrički filter ali je objasnio njegovu šemu i princip rada.

rfi-filter

U drugom delu radionice je sastavljan jednostavan stabilizator napona sa integralnim kolom 7806. Peđa YT9TP je prezentirao princip rada ove vrste integralnih kola i jednostavnu šemu stabilizatora.

7805

Uređaj je sklapan na montažnoj ploči tako da su svi prisutni mogli i sami da ga sastave i isprobaju.

Objašnjena je i razlika između upotrebe stabilizatora napona jednosmerne struje i transformatora za naizmeničnu struju kao i ceo postupak pretvaranja nizmenične struje gradske mreže u stabilisani jednosmerni napon za napajanje uređaja.

Ujedno su se svi upoznali i sa upotrebom univerzalnog mernog instrumenta, a probali su i specijalni ispitivač komponenti kontrolisan mikrokotrolerom.

Mire YU2ZZ je objašnjavao karakteristike osnovnih elektronskih komponenti, otpornika, kondenzatora, diode i tranzistora kao i način utvrđivanja njihove ispravnosti  pomoću mernog instrumenta.

Svi su probali da prepoznaju, pročitaju karakteristike raznih vrsta komponenata a zatim i da merenjem utvrde da li su komponente ispravne.

YU1ABH konstruktorska sekcija

Na kraju je rasklopljen i jedan mikrofon za ručnu radio-stanicu, koji nije radio, pa je utvrđeno da je bila nesipravna kapsula kondenzatorskog mikrofona koja je zamenjena i mikrofon je vraćen u upotrebljivo stanje.