yt9tp-wcw2016-activation
Svake godine, trećeg vikenda juna meseca održava se Vikend tvrđava (World Castle Weekend) kao deo aktivnost u okviru radio-amaterskog programa Diploma svetske tvrđave (World Castle Award).
Radio-amateri tada odlaze na lokacije tvrđava širom sveta aktiviraju ih održavanjem veza, obično u portabl uslovima.
Na ovaj način radio-amateri promovišu istorijske, turističke i kulturne znamenitosti.
Pored zadovoljstva, ovakve aktivnosti služe radio-amaterima da se pripremaju i proveravaju svoju opremu jer […]