Kompanija SBB je postavila u radio-klubu čvor koji omogućava pristup servisima SBB WiFi zona i UNIFI.
Preko ovog čvora je radio-klub dobio besplatan internet priključak koji je na raspolaganju svim članovima kluba.
Ovo je za radio-klub značajna stvar jer u obukama i gradnjama, sada možemo da lako pristupimo mnogim informacijama preko Interneta.
SBB WiFi zona je je bežična mreža (IEEE standard 802.11a/b/g/n) za pristup internetu koja […]