TagNE555

Konstruktorska sekcija – radionica – foto-prekidač

I juče je u našem radio-klubu bilo zanimljivo. U okviru konstruktorske sekcije održana je praktična radionica koju je vodio Mire YU2ZZ. Učesnici su praktično sagradili foto-prekidač sa podesivom osetljivošću i histerezisom.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1
Ovakav foto-prekidač ima svakodnevnu primenu – na primer za automatsko uključenje pomoćnog svetla noću.
Prekidač je zasnovan na elektronskom kolu NE555. Elektronska šema uređaja je data na slici:
[…]

Konstruktorska sekcija – oscilatori sa NE555

I ove nedelje smo se dosta zabavili u konstruktorskoj sekciji. Glavna tema je bilo integralno kolo NE555, a nije izostalo ni malo rasturanja starih elektronskih uređaja.
yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-04
Najpre smo napravili klasičan žmigavac sa LED, a onda se igrali praveći razne varijante menjanjem komponenti da bi menjali frekvenciju žmiganja. Čak smo umesto LED povezali zvučnik i dobili zujalicu.
ne555[…]