Oznaka: NE555

Konstruktorska sekcija – radionica – foto-prekidač

I juče je u našem radio-klubu bilo zanimljivo. U okviru konstruktorske sekcije održana je praktična radionica koju je vodio Mire YU2ZZ. Učesnici su praktično sagradili foto-prekidač sa podesivom osetljivošću i histerezisom.

yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1

Ovakav foto-prekidač ima svakodnevnu primenu – na primer za automatsko uključenje pomoćnog svetla noću.

Prekidač je zasnovan na elektronskom kolu NE555. Elektronska šema uređaja je data na slici:

foto-prekidac

Kada je foto dioda osvetljena, ona provodi tako da + napod prek ootpornika R1 dolazi na nožicu 2 NE555. Kao posledica na nožicu 3 kolo daje niski nivo tako da relej ostaje isključen.
Kada foto fiod niej osvetljena, ona ne provodi, tako da + napon više ne dolazi na nožicu 2. Ona će biti na niskom nivou preko promenljivog otpornika R2, a posleidca je da će na izalzu na nožici 3 biti visok nivo koji će uključiti relej.

Prag uključenja releja prema jačini svetla se podečava promenljivim otpornikom R2.

Kondenzator C3 ima ulogu da napravi kratku zadršku kod promene svetla takoda kolo ne reaguje na kratkotrajen promene (nailazak oblaka ili ako je foto ćelija nakratko nečim drugim zaklonjena od svetla).

Mire je obezbedio nekoliko nekoliko štampanih pločica i komponente za gradnju i na kraju je sagrađene uređaje poklonio učesnicima.

Konstruktorska sekcija – oscilatori sa NE555

I ove nedelje smo se dosta zabavili u konstruktorskoj sekciji. Glavna tema je bilo integralno kolo NE555, a nije izostalo ni malo rasturanja starih elektronskih uređaja.

yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-04

Najpre smo napravili klasičan žmigavac sa LED, a onda se igrali praveći razne varijante menjanjem komponenti da bi menjali frekvenciju žmiganja. Čak smo umesto LED povezali zvučnik i dobili zujalicu.

ne555

Rasturanja uređaja je bilo na pretek. Skidali smo delove sa matične ploče, i još nekih ploča ostataka ko zna za kad razvaljenih flopi diskova i tako tog.

Popravljali ovaj put nismo ništa.