Радио клуб је пресељен у просторије у улици Дечанска 19.

yu1abh-lokacija