Да бисте постали радио-аматер неопходно је да положите радио-аматерски испит. Испите организује Савез радио-аматера Србије, а обично се спроводе у радио-клубовима као што је наш клуб.

Обуку организује радио-клуб, повремено, када има довољно кандидата за полагање испита. Да бисмо у радио-клубу организовали обуку и испите, потребно је да се пријавите путем нашег сајта.

Обука

Обука се обавља по Програму за полагање стручног испита радио-аматера и обухвата три области: Електротехника и радио-техника, Радио-аматерски саобраћај и Прописи.

Постоје три радио-аматерске класе: прва, друга и трећа. По обиму потребног знања , редослед је прва, трећа, друга, где је прва класа најзахтевнија.

Препоручује се да почетници полажу трећу или другу класу, а да прву класу полажу касније, када стекну довољно знања и искуства.

Поред ове три класе, може се полагати и испит за одржавање веза Морезовом телеграфијом. Овај испит је необавезан.

По правилу, у нашем радио-клубу обука је по програму за радио-аматере треће класе и обавља се у просторијама радио-клуба, али је могуће употребити и неки други простор ако је тако прикладније.

Испити

Испит се полаже пред комисијом коју именује Савеза радио-аматера Србије. Испит је писмени, попуњава се тест. Свако питање у тесту има четири понуђена одговора а испитаник треба да заокружи онај за који сматра да је тачан.

Тест садржи 60 питања, подељних у три области, а испитаник треба да у свакој оствари најмање 70% тачних одговора. За попуњавање теста испитаник има 60 минута времена.

Да би се полагао испит треба се правовремено (месец дана пре испита) пријавити радио-клубу  да би могао да вас уврсти у списак за полагање испита. Осим тога, најкасније на дан полагања треба доставити попуњен образац пријаве за полагање испита и доказ о уплати накнаде за полагање испита (ако нисте ослобођени плаћања).

Диплома

Одмах након полагања, испитна комисија утврђује резултат теста и саопштава га испитанику. Овај резултат се шаље Савезу радио-аматера Србије

Савез на основу резултата испита издаје дипломе о положеном испиту. Диплома обично стиже за седам до петнаест дана. Савез дипломе по правилу шаље у радио-клуб који је организовао испите, а ако желите да их добијете на кућну адресу или преузмете у просторијама Савеза, треба о томе да се правовремено договорите са секретаром Савеза.

Потврда о додељеном позивном знаку

Добијањем дипломе још увек не можете радити као радио-аматер. Радио-аматер постајете када добијете лиценцу и свој позивни знак.

Најпре треба да изаберете позивни знак који желите да вам буде додељен.

Једном добијен позивни знак не можете касније мењати осим ако стекнете вишу радио-аматерску класу и самим тим добијете нову лиценцу.

Због тог приликом избора позивног знака тражите савет старијих радио-аматера, јер су неке комбинација слова згодније за употребу у позивном знаку и они ће вам помоћи да изаберете неку такву комбинацију.

Позивни знак вам додељује Савез радио-аматера Србије на захтев. У захтеву наводите три жељена позивна знака по приоритету и биће вам додељен први који вам је могуће доделити.

Пре слања захтева, можете у секретаријату Савеза радио-аматера Србије проверити који позивни знаци су слободни, а можете то проверити и на сајту http://callbook.radio-amater.rs/ (с тим да ажурност података на сајту може да касни у односу на евиденцију у Савезу).

Лиценца (за оператора)

Када добијете потврду о додељеном позивном знаку, шаљете захтев за издавање радио-аматерске лиценце. Захтев се шаље РАТЕЛ-у који издаје лиценце.

Захтев за издавање лиценце попуњавате у два примерка и на њему је неопходан ваш својеручни потпис.

Уз захтев прилажете:
– потврду о додељеном позивном знаку
– копију доказа о положеном стручпном испиту за радио-аматера (диплому);
– копију важеће личне карте. Малолетници, који немају личну карту, прилажу копију извода из матичне књиге рођених и сагласност родитеља за издавање лиценце;
– копију уплатнице накнаде за издавање лиценце.

Добијањем лиценце, постајете радио-аматер. Лиценца вам омогућава да користите радио-аматерске уређаје, опрему и фреквенције а у складу са лиценцом (класом) коју имате.

Ипак, позивни знак можете користити тек када добијете дозволу за своју радио-станицу. Уколико не поседујете сопствену радио-станицу можете користити радио-станице које су власништво радио-клубова или других радио-аматера, али тада морате радити под позивним знаком те станице.

Дозвола (за радио-станицу)

Када набавите сопствену радио-станицу, неопходно је да за њу прибавите дозволу за рад. Без дозволе, радио-станицу можете користити само за пријем.

Потребно је да пошаљете захтев за издавање дозволе за рад личне радио-станице. Њега шаљете Савезу радио-аматера Србије, а саму дозволу издаје РАТЕЛ.

Уз захтев достављате:
– копију радио-аматерске лиценце;
– копију личне карте;
– доказ о уплати накнаде за издавање дозволе.

Када добијете дозволу, тада можете своју радио-станицу употребљавати за одржавање радио-веза. Радио-станицу употребљавате у складу са својом радио-аматерском лиценцом и под својим позивним знаком.

Трошкови

Радио-клуб не наплаћује обуку. Остали трошкови су накнаде које се плаћајау Савезу радио-аматера Србије и РАТЕЛ-у и зависе од годишта кандидата.

На страни Преглед трошкова полагања испита можете видети колики су трошкови полагања испита, издавања лиценце за радио-аматера и издавања дозоле за радио-станицу.