Радио-аматеризам је од самог настанка привлачан јер омогућава приступ најсавременијим телекомуникационим технологијама. То је било нарочито интересантно у време када телекомуникације нису биле доступне свима, али и данас, када чак и деца имају мобилне телефоне, магичност остваривања директних радио-веза са људима широм света, или изградње електронских и радио-уређаја сопственим знањем и вештинама не губи на привлачности.

Шта је радио-аматеризам

Рад са младима – стварање стручњака

Радио-мрежа за опасност

Сарадња са локалном заједницом

Радио-аматерски туризам

Проблеми радио-аматерског покрета