Наш радио-клуб је саставио и покренуо дигипитер на планини Златибор.

АПРС уређај је саставио и поставио Момо YU2MS. Локација чвора је врх Караула на планин Златибор.

Дигипитер се налази на надморској висини од око 1050 метара па покрива велико подручје.

Знак идентификације: YU0XZL
Лиценца: 34521-080/17
Тип: APRS (симплекс)
Tx: 144.8 MHz, Rx: 144.8 MHz

Локација: Златибор, Караула
Географска ширина: 43.737°
Географска дужина: 19.696°
Надморска висина: 1050.0 m

Уређај: самоградња, снага: 1.0 W
Антена: ГП, добит: 2.0 dB, висина: 5.0 m

Власник: Радио клуб „Ацо Вучковић“
Позивни знак: YU1ABH
Овлашћена особа: Благомир Митрашиновић YU1XA
Администратор: Момчило Спасенић YU2MS