Дан Града УжицаНајранији помен имена Ужица је пронађен у дубровачким архивима у документу из 1329. године. Датум под којим је документ заведен, 9. октобар, обележава се као Дан гра­да Ужица. Најраније насеобине на овом подручју потичу из доба неолита, а кроз целу своју историју ово подручје је била важна раскрсница која је спајала економије и културе са истока и запада и севера и југа. И данас је Ужице важан центар економије, индустрије и културе.

Поводом дана Града Ужица, Радио клуб „Ацо Вучковић“ YU1ABH, Радио клуб „Севојно“ YU1AAX Севојно и Радио-клуб „Ужице“ YU1ACE организују ДИПЛОМУ „УЖИЧАНИ“.

Диплому „Ужичанин“ може освојити сваки лиценцирани радио-аматер или радио-клуб, чиј­а је стална локација на подручју града Ужица, или други лиценцирани радио-аматер ко­ји одржава везе са подручја града Ужица, ако сакупи довољан број поена одржавањем ра­дио-аматерских веза у оквиру активности Диплома „Ужице“.

Диплома се ради сваке године од 1. до 16. октобра, а за њено освајање потребно је сакупити одговарајући број поена.

Поени се обрачунавају и диплома издаје за за сваку календарску годину посебно. Диплома се може освајати поново сваке године.

Диплома је бесплатна и издаје се у електронском облику. Захтев за издавање дипломе можете послати преко обрасца на сајту.

Детаљи и правила дипломе по годинама:
Диплома „Ужичани 2018“
Диплома „Ужичани 2017“
Диплома „Ужичани 2016“