Ужички планинско-брдски рељеф прави је рудник интересантних планинских врхова у СОТА програму (Summits on the Air). Ради се о веома занимљивој активности која обухвата географски истакнуте врхове – да би врх био у овом програму треба да буде за 200 метара виши од своје околине.

Врло често ови врхови су теже доступни и радио-аматери морају да пешке изнесу опрему да би активирали локацију.

 

Рад у овом програму од радио-аматера захтева и физичку спремност и спретност јер је неопходно попети се на врх, али и добро осмишљену радио-станицу која је довољно лагана да се изнесе на врх али и довољно добра да се успешно могу остварити далеке везе. Неки врхови представљају прави изазов и у планнарском и у радио-аматерском смислу и стога су везе остварене са оваквих локација драгоценије.