Радио клуб „Ацо Вучковић“ за одржавање веза користи три позивна знака:

YU1ABH

Ово је основни позивни знак радио-клуба. Много је веза успостављено са овим позивним знаком и он је веома познат у свету.

YU1FLM

Ово је позивни знак друге примопредајне секције клуба. Занимљиво је да је ово у ствари некад давно био основни позивни знак радио-клуба, али је некако дошло до замене са знаком YU1ABH.

YT2W

Ово је такмичарски позивни знак нашег радио-клуба. Користимо га само у такмичењима и много је лепих резултата постигнуто и значајних признања освојено са њим.