Радио-аматери су део система за деловање у случају опасности. Они представљају резервни систем веза са случај ванредних ситуација.

Радио-аматери опседују опрему која је преносна, прилагољива, и погодна за рад у пољским условима.

Радио-аматери имају знање да и у неповољним условима и условима импровизације поставе и оспособе радио-станице за рад.

Они имају знање да самостално и у координацији са другим службама успоставе систем веза на угроженим подручјима.

Пре свега, радио-аматери су увек спремни да се ставе у службу помоћи угроженима.

Као  на подручју целе Србије и радио-аматери Ужичког краја су организовани у радио-мрежу за ванредне ситуације. Ова мрежа се активира по потреби.

Радио-аматери који желе да се укључе у рад радио-мреже за ванредне ситуације могу попунити образац пријаве и послати га на адресу нашег радио, клуба.

Упитник за чланове РМЗО
Упитник за чланове РМЗО
anketa-podaci-o-clanu-rmzo.pdf
Version: 0.1
114.3 KiB
51 Downloads
Detalji