Циљеви делатности радио-клуба „Ацо Вучковић“ YU1ABH Ужице су:

– Ширење и развијање техничке културе и едукација грађана, нарочито деце и омладине, у области електронике, телекомуникација, астрономије и информационих технологија;

– Развијање креативног рада и колективног духа;

– Развијање пријатељства и међуљудских односа у аматерским радио-везама са домаћим истраним радио-аматерима;

– Техничка истраживања уобласти електронике и радио-комуникација;

– Развијање и унапређивање такмичарских, конструкторских и спортско-техничких активности;

– Развијање радио-аматерског кодекса;

– Оспособљавање и учешће чланова у актовностима од значаја за одбрану земље;

– Оспособљавање чланова за рад у случају ванредних ситуација и хуманитарних акција;

– Развој иновација из области радио-аматерских делатности;

– Сарадња са радио-клубовима и републичким савезом радио-аматера, као и са другим одговарајућим радио-аматерским организацијама;

– Неговање и развијање традиције радио-клуба и радио-аматерства у целини и преношење знања на младе генерације чланства;

– Друге сродне активностима од интереса за радио-клуб и радио-аматерски покрет.