Знак идентификације: YU0VSE
Лиценца: 34521-060/11 важи до: 11.02.2021.
Канал: RV53 (R2X)
Tx: 145.6625 MHz, Rx: 145.0625 MHz

Локација: Кошута, Севојно
Географска ширина: 43.801824°
Географска дужина: 19.87769°
Надморска висина: 805.0 m

Уређај: Motorola
Снага предајника: 1.0 W
Предајна антена: ГП Trio Star, добит: 0.0 dB, висина: 5.0 m
Пријемна антена: ГП, добит: 0.0 dB, висина: 12.0 m

Власник: Радио-клуб „Севојно“
Позивни знак: YU1AAX
Овлашћена особа: Дарко Живковић YT8T
Администратор: Милан Миловановић YU1ZZ