Знак идентификације: YU0VUE
Лиценца: 34521-061/11 важи до: 11.02.2021.
Канал: RV63 (R7X)
Tx: 145.7875 MHz, Rx 145.1875 MHz

Локација: Шехово Брдо, Јелова Гора, Ужице
Географска ширина: 43.877361°
Географска дужина: 19.84019°
Надморска висина: 824.0 m

Уређај: самоградња
Снага предајника: 1.0 W
Предајна антена: ГП, добит: 0.0 dB, висина: 17.0 m
Пријемна антена: Slim Jim, добит: 0.0 dB, висина: 17.0 m

Власник: Радио-клуб „Ужице“ YU1ACE
Овлашћена особа: Момчило Славујевић YT1EA
Администратор: Милан Миловановић YU1ZZ