Радио-аматери имају нарочиту могућност промоције наше земље у свету директним контактима са радио-аматерима широм Земљине кугле. За то нарочито служе специјалне активности поводом важнијих историјских датума и или активацијом локација од посебне важности било са аспекта историје, географије, заштите природе и слично. Овакве активности изазивају пажњу радио-аматера и мотивишу их да више сазнају о таквим местима и догађајима а често и да сами посете таква места. Понекад се организују праве мале експедиције. Највише интересовања је за историјске локалитете и заштићена природна добра.

Са развојем технологија, радио-аматерска опрема постала је компактна и лако преносива. То је створило услове за развој мобилног радио-аматеризма. Све је више људи који путују и са собом носе радио-аматерску опрему. Њима је циљ да посете занимљива места и да одатле одржавају везе. Везе са таквим радио-аматерима када раде са неке занимљиве локације су нарочито цењене.

Све већи број мобилних радио-аматера је довео до тога да је успостављен специјалан режим међународног лиценцирања у оквиру ЦЕПТ-а који омогућава међусобну компатибилност националних радио-аматерских лиценци и тиме стварају услове радио-аматерима да путују са својом опремом без икаквих административних компликација.

Наша земља има доста потенцијала за овакве радио-аматерске активности а у систему је ЦЕПТ лиценци тако да страни радио-аматери могу врло лако да долазе са својом опремом и одржавају радио-аматерске везе.

Преузето са: http://pedja.supurovic.net/radio-amaterizam-radio-amaterski-turizam