Радио-аматеризам је практично настао са првим корацима у употреби радио-таласа. Овај хоби је комплексан и обухвата више области: радио технику, електротехнику, телекомуникације, рачунарске технологије, познавање страних језика, географије, топографије, и других области. Радио-аматери су свестране особе, комуникативне, радознале и увек спремне за истраживање и нова сазнања.

Радио-аматеризам није обичан хоби. Он захтева стручност, стварно интересовање и посвећеност да би се стекла стручна знања и вештине. Улога радио-аматеризма је таква да је у целом свету он саставни део међународних телекомуникационих организација и предмет међудржавних телекомуникационих уговора. Радио-аматер се постаје полагањем стручног испита да би се потврдило знање и добила одговарајућа лиценца.

Није случајно да је управо радио-аматеризам извор многих технологија које су данас у широкој употреби од откривања саме могућности употребе радио-таласа па до савремених телекомуникационих сервиса као што је мобилна телефонија.

Основне активности радио-аматера обухватају одржавање радио-веза са радио-аматерима широм света, што омогућава упознавање и стварање пријатељстава. Скоро сваки радио-аматер се бави и самоградњом антена или радио-уређаја. Неки од њих се баве и нешто специфичнијим активностима као то је радио-гониометрија (вештина налажења сакривених радио-станица) или брзом телеграфијом (вештина пријема и слања порука Морзеовим кодом великим брзинама). Веома је распрострањена и употреба дигиталних комуникација која спајају свет радија и свет рачунара.

Редовно се организују и радио-такмичења у којима радио-аматери показују своје вештине, настојећи да у задатом времену остваре што више радио-веза са радио-аматерима из целог света. Такмичења су разноврсна тако да мотивишу развој различитих вештина и знања.

У великом броју земаља радио-аматерске организације су директно укључене у службе за деловање у случају опасности.

Преузето са: http://pedja.supurovic.net/radio-amaterizam-sta-je-to/