Наш радио-клуб је саставио и покренуо први АПРС дигипитер у Србији.

Почетком маја 2014. је почео експериментални рад, са привременом дозволом.

Од 12.маја 2014. године ради са редовном дозволом и са знаком идентификације YU0XUE.

АПРС уређај је направљен у самоградњи (oпрему је набавио, саставио и поставио Пеђа YT9TP),  а ради и као гејтвеј који је повезан на Интернет.

Локација чвора је у центру Ужица. Погледајте YU0XUE на мапи АПРС мреже.

Домет дигипитера није велики јер се налази у котлини, и његова главна сврха је да обезбеди везу са АПРС мрежом преко Интернета. Покривање шире области око Ужица ће бити изведено додатним дигипитерима на вишим локацијама.

Знак идентификације: YU0XUE
Лиценца: 34521-057/14 важи до: 12.05.2024.
Тип: APRS (симплекс)
Tx: 144.8 MHz, Rx: 144.8 MHz

Локација: Ужице, центар
Географска ширина: 43.8551667°
Географска дужина: 19.8441667°
Надморска висина: 410.0 m

Уређај: самоградња, снага: 1.0 W
Антена: ГП, добит: 2.0 dB, висина: 35.0 m

Власник: Радио клуб „Ацо Вучковић“
Позивни знак: YU1ABH
Овлашћена особа: Благомир Митрашиновић YU1XA
Администратор: Предраг Супуровић YT9TP

yu1abh-yu0xue-dozvola