Једна од занимљивијих радио-аматерских активности је промоција културних, историјских, природних и других вредности. То се најчешће ради издавањем диплома. Радио-аматери дипломе освајају одржавањем веза са одређеним радио-аматерским станицама, најчешће са неким поводом.

Диплома „Ужице“

Диплома „Ужице“ је установљена поводом Дана града Ужица,9. октобра. Намењена је радио-аматерима како домаћим, тако и оним широм света, чији је задатак је да, у периоду од 1. до 16. октобра, одржавају везе са ужичким радио-аматерима. Диплома се добија за одређени број сакупљених поена.  Ово је заједничка активност три радио-клуба кја постоје у Ужицу: Радио клуб „Ацо Вучковић“ YU1ABH, Радио клуб „Севојно“ YU1AAX Севојно и Радио-клуб „Ужице“ YU1ACE. За више података погледајте правила и информације о дипломи „Ужице“.

Диплома „Ужичани“ је намењена ужичким радио-аматерима и радио-аматерима који су активни са подручја града Ужица у време активности дипломе „Ужице“. Њихов задатак је да, у периоду од 1. до 16. октобра, ураде што више веза са другим радио-аматерима промовишући дан града. Диплома се добија за одређени број сакупљених поена. За више података погледајте правила и информације о дипломи „Ужичани“.