prvipomenradioamaterauuzicuПрви пут се радио-аматери у Ужицу помињу 3. јуна 1947. у огласу Савезног одбора за радиоаматерство којим је оглашена одлука да се одобри рад иницијативним одборима друштава радио-аматера у Београду, Титовом Ужицу и Панчеву.

Према часопису „Радио-аматер“ број 6/7 из 1947. године, прво друштво радио-аматера „Никола Тесла“ у Београду је основано 2. јула 1947.

Одмах за њим, основано је радио-аматерско друштво „Ацо Вучковић“ у Титовом Ужицу али тачан датум оснивања није наведен.

Треће је радио-аматерско друштво „Михајло Пупин“ у Панчеву које је основано 28. септембра 1947. а четврто је друштво радио-аматера „Александар Попов“ у Зрењанину, основано 26. октобра 1947. године.

То су прва радио-аматерска друштва основана после другог светског рата.