У часопису „Радиоаматер“ из 1947 године, у броју 9 (септембар) објављен је чланак који говори о оснивању радио-аматерског друштва „Ацо Вучковић“ у Титовом Ужицу.

У тексту је изнет податак да је друштво основано у јуну 1947. године, а да су активности одржаване и претходне године, кроз течајеве за телефонисте и телеграфисте, али и да се радило на изради разних електронских уређаја.

До сада је датирање оснивања овог друштва постављано у период јул-август-септембар 1947. године.