Због дугогодишњих проблема са просторијама, радио-станице које клуб има су дуго стајале у непогодним условима што је довело до њихове неисправности. Одмогло је и то што су све станице старе генерације и неопходно их је свакао заменити новијом.

Радио-уређаји су тренутно горући проблем радио-клуба, који је најтеже решити јер клуб нема сосптвених средстава за такве инвестиције.

Ових дана је неуморни Јанко YU3EEA успео да окупи Милана YU1ZZ, Дугог YU1WS и Раша да прегледају станице и виде шта је могуће да се оспособи.

Резултати нису изостали. ICOM 751 потпуно оспособљен и опремљени свим додатним филтерима, а постоји велика вероватноћа да ће бар још једна станица бити оспособљена, само док се дође до делова.